Artikler

19. jan

Erstatningsret

Kroniske nervesmerter anerkendt af Tandskadeankenævnet:

Vi har bistået en klient med at få anerkendt hans skade i form af kroniske neuropatiske smerter efter visdomstandoperationer. Tryg Forsikring, som i sagen var 1. instans, havde afvist at vores klient overhovedet var påført en skade i forbindelse med, at han forebyggende skulle have...

11. jan

Erstatningsret

Forsinket diagnosticering anerkendt af Ankenævnet for Patienterstatningen:

Vi har bistået en klient med at få anerkendt hendes skade i form af forsinket diagnosticering af rygmarvsforandringer...

4. dec

Erstatningsret

Ny dom fra Højesteret på området for patientskader:

Højesteret har netop afsagt dom i en principiel sag om renter, som har stor betydning for alle de skadelidte, som har eller har haft ret til...

16. nov

Erstatningsret

Krav på tabt arbejdsfortjeneste ikke forældet:

Længe ventet dom fra Højesteret har nu fastslået, at krav på tabt arbejdsfortjeneste ikke løbende forælder under en anlagt retssag. Det gælder i hvert fald for krav, som er varslet i forbindelse med sagens indbringelse for domstolene.

15. sep

Forsikringsret

Kan du som døv CI-bruger få udbetalt erstatning for kritisk sygdom?

Personer som har et høretab i en sådan grad, at de anses for døve kan være berettiget til at få udbetalt erstatning for kritisk sygdom – en engangsydelse som indeholdes i diverse ulykkes-, sundheds- og pensionsforsikringer.

8. aug

Forsikringsret

Forsikring mod tab af erhvervsevne – ny praksis fra Ankenævnet for Forsikring:

Langt de fleste danskere på arbejdsmarkedet er omfattet af en forsikring mod tab af erhvervsevne – tidligere kendt som en invalideforsikring/inv...

30. nov

Erhvervsret

Om brugen af navnet Ørsted

Dong Energy A/S skiftede i efteråret 2017 navn til Ørsted A/S.

H.C. Ørsteds efterkommere gik til domstolene med påstand om, at Ørsted va...

27. jun

Erhvervsret

Kapitalkrav til aktieselskaber lempes:

Der er nu vedtaget nye regler i selskabsloven for nyoprettede kapitalselskaber. De væsentligste ændringer består i ændringer til kapitalkrav sam...

8. sep

Forsikringsret

Fortolkning af skadesbegrebet i ulykkesforsikringen:

Er det en ulykke, hvis man under en løbetur beskadiger sin menisk, uden at det skyldes fald eller andre udefrakommende omstændigheder? Det har H...

17. mar

Entrepriseret

MgO-komplekset – hvor placeres ansvaret?:

At MgO-plader er uegnede som vindspærreplader er der ikke længere nogen, som er i tvivl om. Det var imidlertid ikke tilfældet på det tidspunkt,...

25. apr

Entrepriseret

Om fortolkning af ansvarsbegrænsning i rådgiverkontrakt:

En nyere delkendelse fra Voldgiftsnævnet har taget stilling til, om en rådgivende ingeniørs ansvar var begrænset til 2,5 mio. for tingsskade i h...

20. jan

Erhvervsret

Nye muligheder for lån til kapitalejere:

Ved lov nr. 1547 af 13. december 2016 blev der åbnet op for muligheden for, at man som kapitalejer kan optage lån i selskabet.

Der gælde...

11. sep

Fremtidsfuldmagter og testamenter

En ny dom fra Højesteret:

En ny dom fra Højesteret har givet genlyd gennem forsikrings- og pensionsbranchen. Den nye dom fra Højesteret ændrer på en stor del af branchens...

5. jan

Fremtidsfuldmagter og testamenter

Først den ene vej...:

Den lempelse af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 % ved Læs mere

27. nov

Entrepriseret

AB92 bliver afløst af AB18 – har du styr på ændringerne?:

AB-udvalget som blev nedsat i 2015 har nu færdiggjort arbejdet, og de nye standardaftaler inden for bygge- og anlægsbranchen er klar til at bliv...

3. dec

Bolighandler

Gamle brændeovne skal skrottes ifm. boligkøb:

Fra 1. april 2021 skal boligkøbere i forbindelse med tinglysning af skødet oplyse, om der på ejendommen forefindes en brændeovn fra før år 2003....

7. okt

Fremtidsfuldmagter og testamenter

Nye regler om fremtidsfuldmagter:

Lov om fremtidsfuldmagter af 8. juni 2016 trådte i kraft den 1. september 2017.

Det er nu muligt at lave en digital fremtidsfuldmagt som...

1. jan

Bolighandler

Nye tilstands- og elinstallationsrapporter fra 1. oktober 2020:

De nye rapporter skifter udseende og kategorisering af de konstaterede skader eller ulovlige installationer. Samtidig ændres vurderingssystemet,...

20. aug

Bolighandler

Må du fortsat benytte 15-procentsreglen ved overdragelse af fast ejendom inden for den nærmeste familie?

Baggrund

15-procentsreglen stammer fra det såkaldte værdiansættelsescirkulære fra 1982. Det er en regel som kan anvende...

5. jul

Bolighandler

Konsekvenserne af ny lejelov – vigtig nyt for lejere og udlejere:

Pr. 1. juli 2020 er der trådt nye...