16. nov

Erstatningsret

Krav på tabt arbejdsfortjeneste ikke forældet:

Længe ventet dom fra Højesteret har nu fastslået, at krav på tabt arbejdsfortjeneste ikke løbende forælder under en anlagt retssag. Det gælder i hvert fald for krav, som er varslet i forbindelse med sagens indbringelse for domstolene.

Dommen og resultatet har været længe ventet (og frygtet). Både by- og landsret fandt, at kravet på tabt arbejdsfortjeneste var forældet, og hvis Højesteret havde stadfæstet dommene, ville det have givet anledning til en hel perlerække af problemstillinger om forældelse og sammenhæng mellem de enkelte ydelser i erstatningsansvarsloven.

Vi glæder os over resultatet på Advokatgaarden, da det modsatte resultat ville have ført til en urimelig retstilstand for de skadelidte.

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Brian Pihl Pedersen.

Læs mere om erstatning.