25. apr

Entrepriseret

Om fortolkning af ansvarsbegrænsning i rådgiverkontrakt:

En nyere delkendelse fra Voldgiftsnævnet har taget stilling til, om en rådgivende ingeniørs ansvar var begrænset til 2,5 mio. for tingsskade i henhold til ABR89 eller om der var aftalt en udvidelse af ansvaret til 25 mio. kr.

Det interessante ved kendelsen er, at der var flere indbyrdes modstridende bestemmelser i kontraktgrundlaget. Ikke alene i kontraktens enkelte dele mellem punkterne ansvar, forsikring og begrænsninger i ansvaret, men også imellem rangeringen af de enkelte dele af det samlede kontraktgrundlag, dvs. prioriteringsrækkefølgen.

Der var således stor tvivl om, hvad der var aftalt mellem hovedentreprenøren og den rådgivende ingeniør. Det var hovedentreprenøren som havde udarbejdet kontrakten, som i øvrigt var en kontrakt der var blevet anvendt i mange andre aftaler.

Voldgiftsnævnet kom efter en meget konkret vurdering frem til, at hovedentreprenøren, som havde udarbejdet kontrakten – og derved var årsag til tvivlen – måtte bære risikoen for at aftalen kunne opfattes på flere forskellige måder.

På denne baggrund kom nævnet frem til, at ansvaret var begrænset til 2,5 mio. kroner, også selv om kontrakten var rangeret højere i det indbyrdes forhold mellem kontrakten og ABR89.

Kendelsen er et eksempel på hvor vigtigt det er at affatte klare og tydelige aftaler, og særligt når man som i dette tilfælde er den, som konciperer aftalen.

Spørgsmål til kendelsen kan rettes til advokat Per R. Andersen. læs mere om entrepriseret her.