19. jan

Erstatningsret

Kroniske nervesmerter anerkendt af Tandskadeankenævnet:

Vi har bistået en klient med at få anerkendt hans skade i form af kroniske neuropatiske smerter efter visdomstandoperationer. 

Tryg Forsikring, som i sagen var 1. instans, havde afvist at vores klient overhovedet var påført en skade i forbindelse med, at han forebyggende skulle have trukket visdomstænder ud. Forsikringsselskabet havde imidlertid ”glemt” at indhente en stor del af journalmaterialet og havde foretaget en noget overfladisk vurdering af skadens følger. 

Efter indhentelse af omfattende journalmateriale og klage til Tandskadeankenævnet har vores klient nu ikke alene fået medhold i, at han blev påført en skade men også, at skadens følger overstiger det, som han med rimelighed skal tåle i klage- og erstatningslovens forstand. 

Sagen er derfor nu hjemvist til Tryg Forsikring, som skal opgøre kravene på erstatning og godtgørelse. 

Læs mere om erstatningsret her.