11. sep

Fremtidsfuldmagter og testamenter

En ny dom fra Højesteret:

En ny dom fra Højesteret har givet genlyd gennem forsikrings- og pensionsbranchen. Den nye dom fra Højesteret ændrer på en stor del af branchens opfattelse af begrebet ”nærmeste pårørende”, og kundernes forventning om, hvem der får udbetalingen kan vise sig at være forkert.

”Nærmeste pårørende” er et begreb, som mange danskere kender fra deres forsikrings- og pensionsprodukter og dækker over, hvem der skal have udbetalt dækningssum i tilfælde af død. Før arvelovsreformen i 2008 dækkede ”nærmeste pårørende” ægtefælle og, hvis der ingen ægtefælle var, derefter livsarvinger (børn og børnebørn). I forbindelse med arvelovsreformen i 2008 blev samlever imidlertid indført som standard under ”nærmeste pårørende” i forsikrings- og pensionsprodukter, således at udbetalingen nu skete til ægtefælle, samlever eller livsarvinger – i nævnte rækkefølge.

Det stillede forsikrings- og pensionsselskaberne i den situation, at man skulle finde ud af, hvad der gjaldt for ordninger oprettet før 2008. Skulle samlever i disse ordninger nu gå forud for livsarvinger? Dette blev løsningen hos bl.a. PFA Pension, som via brev orienterede deres kunder om, at udbetalingsrækkefølgen nu var ægtefælle, samlever, livsarvinger og at deres kunder ikke behøvede at foretage sig noget i den forbindelse.

Højesteret har dog nu afgjort, at en sådan ændring krævede en aktiv handling i form af en accept fra kunderne. I den konkrete sag endte det dermed med, at det var børnebørnene der havde ret til udbetalingen, og ikke afdødes samlever.

Spørgsmålet er så nu, hvilke initiativer der kommer til at blive taget fra forsikrings- og pensionsbranchen, da der potentielt er flere tusinde mennesker som har fået brev om, at deres samlever er dækket forud for livsarvinger og dermed fejlagtigt tror, at eventuelle udbetalinger går direkte til samleveren.

Advokatgaarden opfordrer derfor folk som har et pensions- eller forsikringsprodukt, oprettet før 2008, til at undersøge, hvem der er dækket på policen.