2. jul

Erhvervsret

Med en gældssanering kan du som skyldner få reduceret en uoverskuelig gæld

Hos Advokatgården har vi mange års erfaring med at rådgive klienter om gældssanering og vi bistår Skifteretten som medhjælper.  

Med en gældssanering kan du som skyldner få reduceret en uoverskuelig gæld, til et niveau der er muligt at tilbagebetale over 36 måneder. Det er Skifteretten der endeligt beslutter hvor meget gælden skal nedsættes. 

Hvornår er gældssanering nødvendigt? 

Gældssanering kan være relevant for privatpersoner med en stor, uoverskuelig gæld, som er uforholdsmæssig stor i forhold til deres indkomst, formue og alder. Man bruger i praksis begrebet ”håbløst forgældet”. Jo ældre man er, desto mindre sandsynligt er det, at man kan tilbagebetale en stor gæld. 

De typiske grunde til behovet for gældssanering: 

Årsagerne til at man bliver håbløst forgældet er mange, men der er oftest en udefrakommende årsag til gældes opståen, eksempelvis alvorlig sygdom, skilsmisse eller konkurs. 

Omvendt kan man ikke få gældssanering hvis man systematisk har oparbejdet gæld til det offentlige, hvis gælden vedrører et strafferetligt erstatningskrav eller forbrugsgæld. 

Betingelser for gældssanering 

Selvom man har stor gæld, er det ikke givet, at man kan få gældssanering. Følgende betingelser skal typisk være opfyldt: 

  • Man skal være håbløst forgældet 
  • Er det muligt at tilbagebetale det meste af gælden over en årrække kan man ikke få gældssanering og der arbejdes typisk med en tilbagebetalingsfaktor på under 50% 
  • Gældssanering skal forbedre ansøgerens økonomiske forhold varigt. 
  • Man skal have et bestemt beløb til rådighed hver måned ud fra éns indtægter/udgifter. Dette kaldes rådighedsbeløbet. 
  • Hvis ens rådighedsbeløb er under den årligt fastsatte takst, kan man ikke få gældssanering, med den begrundelse, at man bliver nødt til at stifte ny gæld, blot for at opretholde sin levevis. 
  • Ansøgerens indtægtsforhold og boligsituation skal være afklaret. 
  • Er man derfor i jobafklaring, ledig eller afventer afgørelse om arbejdsskade el. eller uden bolig må gældssanering afvente til disse forhold er afklaret. Årsagen er, at der skal udarbejdes et budget på baggrund af éns indtægt og udgifter. Hvis der er usikkerhed herom, kan der ikke laves et budget og gældssaneringen kan ikke gennemføres. 
  • Gældens karakter skal vurderes, og der må som regel ikke være tale om ny gæld. 
  • Hvis man har ny gæld, er der ikke udvist en adfærd der er foreneligt med at de økonomiske forhold skal forbedres af gældssaneringen. 

Der er nogle undtagelser til dette, bla. Gældssanering i forbindelse med konkurs, salg af hus på tvangsauktion el. 

Ansøgeren må ikke have udvist "uforsvarlig adfærd", som at stifte gæld vel vidende, at den ikke kunne tilbagebetales. 

Har man fået udbetalt et større beløb inden ansøgning om gældssanering, skulle dette gerne være anvendt til betaling af sine kreditorer. Har man i stedet anvendt pengene til forbrugsgoder er dette heller ikke foreneligt med, at gældssanering skal forbedre ens økonomiske forhold. 

Ansøgning om gældssanering 

Man ansøger om gældssanering ved at sende en ansøgning til skifteretten via et særligt skema, som kan hentes på domstol.dk. Skifteretten vurderer derefter sandsynligheden for, at man kan få gældssanering, og man bliver indkaldt til et møde. Skifteretten beslutter herefter, om processen skal indledes. 

Behandlingen er gratis, da omkostningerne dækkes af det offentlige. Skifteretten vurderer ansøgningen og ansøgerens opfyldelse af betingelserne. Hvis betingelserne er opfyldt, udpeges en advokat til at lave en redegørelse, som danner grundlag for et forslag. Kreditorerne informeres via en meddelelse i Statstidende. 

 Gældssanering i praksis 

Personlig gæld: 
Gældssanering foregår over tre år, hvor et husstandsbudget fastlægger betalingsevnen. Skifteretten vurderer ansøgerens rådighedsbeløb efter skat, husleje og faste udgifter. Der er ingen minimums- eller maksimumsdividende; det afhænger af den konkrete sag. Gælden kan i visse tilfælde slettes fuldstændigt. Det er afgørende, at man kan overholde budgettet i afdragsperioden. 

Erhvervsmæssig gæld: 
For erhvervsmæssig gæld i forbindelse med konkurs er reglerne lidt lempeligere. Grundbetingelserne er de samme, men der er ikke et krav om afklarede indtægts- og boligforhold, hvis uafklarede forhold skyldes konkursen. Ansøgeren må ikke være idømt konkurskarantæne eller have tilsidesat sine økonomiske forpligtelser. 

Få rådgivning fra førende gældssaneringsadvokater 

Hos Advokatgården har vi mange års erfaring med at rådgive om gældsordninger for insolvente personer. Vores erfaring gør os i stand til hurtigt at forstå din situation og finde den bedste løsning.