30. nov

Erhvervsret

Om brugen af navnet Ørsted

Dong Energy A/S skiftede i efteråret 2017 navn til Ørsted A/S.

H.C. Ørsteds efterkommere gik til domstolene med påstand om, at Ørsted var et beskyttet navn, som ikke kunne anvendes i selskabsretlig regi. Påstanden blev nedlagt med baggrund i det lovgrundlag, som fandtes i navneloven, varemærkeloven, selskabsloven og lov om internetdomæner.

Sagen nåede helt til Højesteret, som frifandt Ørsted A/S under fortolkning af de enkelte bestemmelser i de relevante regelsæt. Fortolkningerne er for omfattende at beskrive her, men danner rammen om den frihedsgrad, som selskaber har til at kunne anvende bestemte navne som selskabsnavn, hvad enten dette sker ved et navneskifte eller i forbindelse med selskabsoprettelsen.

Spørgsmål til dommen kan stiles til Advokat Per R. Andersen. Læs mere om erhvervsret her.