Om Advokatgården

Bygningens historie

Forhuset ud mod torvet i Sorø er opført i 1844-1845. Bygningen var oprindelig indrettet til beboelse for byfogeden med gennemkørselsport og to trappeopgange. Bygningen har i perioden 1916 - 1924 huset Sorø Amts Mueseum, siden dengang lægebolig.

Bygningerne indeholder i dag tre boligejerlejligheder og Advokatgårdens kontor i forhuset.

Sidehuset er opført i 1845. Det blev oprindeligt anvendt som brændselshus, bryggershus, havestue, stald, sele- og karlekammer samt vognremise. Sidehuset blev nedrevet og er nu indrettet til beboelse.