Om Advokatgården

Bygningens historie

Forhuset ud mod torvet i Sorø er opført i 1844-1845. Bygningen var oprindelig indrettet til beboelse med gennemkørselsport og to trappeopgange. Der er i dag fortsat beboelse i en mindre del af forhuset.

I perioden fra 1916-1924 havde Sorø Amts Museum til huse i bygningen.

Sidehuset er opført i 1845. Det blev oprindeligt anvendt som brændselshus, bryggershus, havestue, stald, sele- og karlekammer samt vognremise. I dag er sidehuset indrettet til beboelse.