Personer

Sekretærer

Annette Grøne Jørgensen

Advokatsekretær og Bogholder

Lene Kjærulff Jensen

Advokatsekretær

Kate Nowak

Advokatsekretær

Tina Nielsen

Advokatsekretær

Tove Hansen

Advokatsekretær

Kirstin Madsen

Bogholder

Annette Bohmann

Advokatsekretær

Mette Henriksen

Advokatsekretær