Personer

Sekretærer

Annette Grøne Jørgensen

Advokatsekretær og Bogholder

Lene Kjærulff Jensen

Advokatsekretær

Kate Nowak

Advokatsekretær

Tina Nielsen

Advokatsekretær

Tove Hansen

Advokatsekretær

Annette Bohmann

Advokatsekretær

Mette Henriksen

Advokatsekretær

Christina Søgård Jensen

Advokatsekretær

Kirstin Madsen

Bogholder