Velkommen

Om Advokatgården

Vores historie

Advokatgården er en advokatvirksomhed beliggende i såvel Sorø som Slagelse.

Vores advokater beskæftiger sig med alle fagområder.

I 1972 etablerede advokat Ole Linnemann-Schmidt advokatvirksomhed i Sorø. Bygningen på Torvet 4 i Sorø har siden 1981 dannet ramme for Advokatgården.

Advokatgården er gennem årene vokset og beskæftiger i dag fire advokater, en advokatfuldmægtig og ni sekretærer.

Advokatgården er ansvarsforsikret i Codan, er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Emner


Forhuset ud mod torvet i Sorø blev opført i 1844-1845.

Bygningen var oprindelig indrettet til beboelse med gennemkørselsport og to trappeopgange. Der er i dag fortsat beboelse i en mindre del af forhuset.

I perioden fra 1916-1924 havde Sorø Amts Museum til huse i bygningen.
Sidehuset blev opført i 1845. Det blev oprindeligt anvendt som brændselshus, bryggershus, havestue, stald, sele- og karlekammer samt vognremise. I dag er sidehuset nedrevet og som nyopført indrettet til beboelse.

Vores advokater

Vores medarbejdere

Robert Kjær

Advokat og adm. direktør

Per R Andersen

Advokat (H)

Brian Pihl Pedersen

Advokat (L)

Hari Aaby Mandic

Advokat

Max Skov Brauer

Advokatfuldmægtig

Vores sekretærer

Annette Grøne Jørgensen

Advokatsekretær og Bogholder

Lene Kjærulff Jensen

Advokatsekretær

Kate Nowak

Advokatsekretær

Tina Nielsen

Advokatsekretær

Tove Hansen

Advokatsekretær

Kirstin Madsen

Bogholder

Annette Bohmann

Advokatsekretær

Mette Henriksen

Advokatsekretær

Christina Søgård Jensen

Advokatsekretær