Velkommen

Om Advokatgården

Vores historie

Advokatgården er en advokatvirksomhed beliggende i såvel Sorø som Slagelse. Vi beskæftiger os med alle fagområder.
I 1972 etablerede advokat Ole Linnemann-Schmidt advokatvirksomhed i Sorø. Bygningen på Torvet 4 i Sorø har siden 1981 dannet ramme for Advokatgården.
Advokatvirksomheden er gennem årene vokset og beskæftiger i dag fire advokater, to advokatfuldmægtig og otte sekretærer.
Advokatgården har ansvarsforsikring ved Gjensidige forsikring og er medlem af Advokatsamfundet.

Emner


Forhuset ud mod torvet i Sorø er opført i 1844-1845.
Bygningen var oprindelig indrettet til beboelse med gennemkørselsport og to trappeopgange. Der er i dag fortsat beboelse i en mindre del af forhuset.
I perioden fra 1916-1924 havde Sorø Amts Museum til huse i bygningen.
Sidehuset er opført i 1845. Det blev oprindeligt anvendt som brændselshus, bryggershus, havestue, stald, sele- og karlekammer samt vognremise. I dag er sidehuset indrettet til beboelse.

Vores advokater

Vores medarbejdere

Robert Kjær

Advokat og adm. direktør

Per R Andersen

Advokat (H)

Brian Pihl Pedersen

Advokat (L)

Ole Linnemann Schmidt

Advokat (H)

Hari Aaby Mandic

Advokatfuldmægtig

Max Skov Brauer

Advokatfuldmægtig

Vores sekretærer

Annette Grøne Jørgensen

Sekretær for Robert Kjær

Lene Kjærulff Jensen

Sekretær for Robert Kjær

Kate Nowak

Sekretær for Robert Kjær

Tina Nielsen

Sekretær for Robert Kjær og Ole Linnemann-Schmidt

Tove Hansen

Sekretær for Brian Pihl

Kirstin Madsen

Bogholder

Annette Bohmann

Sekretær for Per R. Andersen

Mette Henriksen

Sekretær for Robert Kjær