8. aug

Forsikringsret

Forsikring mod tab af erhvervsevne – ny praksis fra Ankenævnet for Forsikring:

Langt de fleste danskere på arbejdsmarkedet er omfattet af en forsikring mod tab af erhvervsevne – tidligere kendt som en invalideforsikring/invalidepension. Det er den måske vigtigste forsikring man har, og sikrer, at man får tilkendt dækning hvis man mister sin evne til at arbejde.

Forsikringsvilkårene foreskriver typisk, at man af helbredsmæssige årsager skal have en erhvervsevne, der er nedsat til 1/2 eller 1/3. Tidligere var det sådan, at man ved denne vurdering så på, om den sikrede kunne tjene 1/2 eller 1/3 af hvad der var sædvanligt for fuldt erhvervsdygtige personer med samme uddannelse, erfaring og tidligere beskæftigelse.

Den afgørende vurdering blev derfor, om ens sygdom eller skade medførte, at man ikke længere kunne tjene 1/2 eller 1/3 af det, som man tidligere kunne.

Disse betingelser blev forsøgt ændret af et stort pensionsselskab således, at det var en ren helbredsmæssig vurdering. Dvs., at den afgørende vurdering herefter var, om man kunne arbejde mere end 1/2 eller 1/3 af en fuldtidsstilling. Det har indtil nu været uafklaret, hvilken type arbejde der i den forbindelse kunne forlanges af forsikringstageren. Skal tømreren der smadrer sin arm ikke have forsikringsdækning, fordi vedkommende kan arbejde mere end 1/2 tid i et kontorarbejde – hvis han vel at mærke kun kan tjene 48 % af hans hidtidige indtjening? Eller skal den kontoransatte, der får en hjernerystelse, ikke have forsikringsdækning, hvis vedkommende kan arbejde på mere end halv tid på et lager?

Ankenævnet for Forsikring har nu klart tilsidesat det forsøg på grundlæggende at ændre ved forsikringsvilkårene – og dermed produktet – som pensionsselskabets ændring af vilkårene ville føre til. Nævnet fastslog således, at vurderingen af den ”helbredsmæssige erhvervsevne” (hvad end dette begreb måtte dække over), skal tage udgangspunkt i forsikringstagerens uddannelse og tidligere beskæftigelse, og at det således ikke er samtlige jobs, inden for hvilke den helbredsmæssige erhvervsevne skal være nedsat.

Det vurderes, at den nye principelle kendelse fra Ankenævnet for Forsikring får stor betydning for fremtidige sager.

Spørgsmål om forsikringer ved tab af erhvervsevne kan rettes til advokat Brian Pihl Pedersen.

Læs mere om erstatning og forsikringsret.