Personer

Advokater

Robert Kjær

Advokat og adm. direktør

Per R Andersen

Advokat (H)

Brian Pihl Pedersen

Advokat (L)

Ole Linnemann Schmidt

Advokat (H)

Hari Aaby Mandic

Advokatfuldmægtig

Max Skov Brauer

Advokatfuldmægtig

Sekretærer

Annette Grøne Jørgensen

Sekretær for Robert Kjær

Lene Kjærulff Jensen

Sekretær for Robert Kjær

Kate Nowak

Sekretær for Robert Kjær

Tina Nielsen

Sekretær for Robert Kjær og Ole Linnemann-Schmidt

Tove Hansen

Sekretær for Brian Pihl

Kirstin Madsen

Bogholder

Annette Bohmann

Sekretær for Per R. Andersen

Mette Henriksen

Sekretær for Robert Kjær