3. dec

Bolighandler

Gamle brændeovne skal skrottes ifm. boligkøb:

Fra 1. april 2021 skal boligkøbere i forbindelse med tinglysning af skødet oplyse, om der på ejendommen forefindes en brændeovn fra før år 2003. Hvis det er tilfældet, har man som køber pligt til at sørge for, at brændeovnen bliver enten udskiftet eller helt afskaffet.

Det er et ønske om generelt renere luft, som har ført til en ændring af de eksisterende regler, da ældre brændeovne dels er skyld i lugtgener, men nok så alvorligt er skyld i udledning af farlige partikler.

Det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på regelændringerne i forbindelse med boligkøb, da det er en udgift som man som køber skal indregne i handlens omkostninger.