11. jan

Erstatningsret

Forsinket diagnosticering anerkendt af Ankenævnet for Patienterstatningen:

Vi har bistået en klient med at få anerkendt hendes skade i form af forsinket diagnosticering af rygmarvsforandringer. 

Da vi modtog sagen, som havde været behandlet af en anden advokat, var der allerede truffet afgørelse om, at kvinden ikke havde ret til erstatning. Vi fandt imidlertid ud af, at patientskademyndighederne alene havde vurderet, om der var begået fejl i sygehusregi, og at det således ikke var vurderet, om der var grundlag for at tilkende erstatning for fejl begået hos en privatpraktiserende neurolog. 

Vi udtog derfor stævning i sagen og anmodede samtidig Patienterstatningen om at behandle sagen vedrørende den privatpraktiserende neurolog. Patienterstatningen afviste på ny erstatningskravet under henvisning til, at den forsinkede diagnosticering ikke havde forværret tilstanden. 

Vi påklagede afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen og kunne i den forbindelse påvise, hvori forværringerne havde bestået og dokumentere dette igennem kvindens journalmateriale. Ankenævnet for Patienterstatningen gav os ret i vores synspunkter og har nu hjemvist sagen til Patienterstatningen, som skal beregne erstatningens størrelse. 

Her kan du læse mere om erstatning og forsikringsret.