7. okt

Fremtidsfuldmagter og testamenter

Nye regler om fremtidsfuldmagter:

Lov om fremtidsfuldmagter af 8. juni 2016 trådte i kraft den 1. september 2017.

Det er nu muligt at lave en digital fremtidsfuldmagt som giver folk mulighed for selv at bestemme, hvem der skal handle på deres vegne såfremt den pågældende på grund af sygdom, svækket mental funktion eller helbred eller lignende, ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten.

Ved at lave en sådan fremtidsfuldmagt, mens man stadig er i stand til at råde fornuftsmæssigt, undgår man blandt andet at ens formue mv. bliver forvaltet efter reglerne i værgemålsloven. Derudover kan det være hensigtsmæssigt at sikre, at man ikke bliver umyndiggjort, hvis man ikke længere er i stand til at varetage sine interesser.

Det forventes, at ganske mange vil benytte sig af muligheden for at få oprettet en fremtidsfuldmagt.

Såfremt du ønsker bistand til at lave en fremtidsfuldmagt, er du velkommen til at kontakte advokat Robert Kjær.