20. jan

Erhvervsret

Nye muligheder for lån til kapitalejere:

Ved lov nr. 1547 af 13. december 2016 blev der åbnet op for muligheden for, at man som kapitalejer kan optage lån i selskabet.

Der gælder fortsat et generelt forbud mod lån, medmindre at nærmere betingelser er opfyldt. Først og fremmest er det et krav, at lånet skal kunne ydes inden for selskabets frie reserver. Det vil derfor altid afhænge af en konkret vurdering, om det både selskabs- og skatteretligt vil give bedre mening, at yde økonomisk bistand til kapitalejerne på anden vis.

Kontakt os endelig, såfremt der måtte være behov for yderligere oplysninger eller rådgivning herom. Læs mere om erhvervsret her.