5. jan

Fremtidsfuldmagter og testamenter

Først den ene vej...:

Den lempelse af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 % ved virksomhedsoverdragelse af visse erhvervsvirksomheder, som tidligere blev indført ved lov af 8. juni 2017, rulles nu tilbage pr. 1. januar 2020.

Det betyder, at der nu igen skal betales 15 % i afgift i forbindelse med generationsskifter mv.