15. sep

Forsikringsret

Kan du som døv CI-bruger få udbetalt erstatning for kritisk sygdom?

Personer som har et høretab i en sådan grad, at de anses for døve kan være berettiget til at få udbetalt erstatning for kritisk sygdom – en engangsydelse som indeholdes i diverse ulykkes-, sundheds- og pensionsforsikringer.

Personer som er konstateret klinisk døve og som har fået indopereret et specielt høreapparat på hjernebarken - et såkaldt cochlear implant (CI) kan efter indgrebet og med betydelig træning opnå en ny hørelse i et vist omfang. Efter indgrebet hører man dog ikke længere med ørerne, for deres hørelse er typisk totalt eller næsten totalt forsvundet.

Spørgsmålet er herefter, om personer med CI er berettigede til erstatning for kritisk sygdom pga. døvhed.

Noget tyder på, at man som CI-bruger ifølge ordlyden af betingelserne for forsikringsdækningen godt kan være omfattet, om end det er usikkert. Forsikringsselskaberne er under alle omstændigheder tilbageholdende med at udbetale denne engangserstatning til CI-brugere.

Vi tester retstilstanden og afprøver spørgsmålet, når vi hovedforhandler en sag ved retten i Lyngby den 5. oktober 2020.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Brian Pihl Pedersen. Her kan du læse mere om forsikringsret.