27. jun

Erhvervsret

Kapitalkrav til aktieselskaber lempes:

Der er nu vedtaget nye regler i selskabsloven for nyoprettede kapitalselskaber. De væsentligste ændringer består i ændringer til kapitalkrav samt registrering af ejerforholdene ved selskabers oprettelse. Kapitalkravet til aktieselskaber nedsættes fra kr. 500.000,00 til kr. 400.000,00. Derudover er der nu er pligt til, i forbindelse med et kapitalselskabs oprettelse, at oplyse hvem der er den/de reelle ejer af et selskab.

Såfremt regelændringerne giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til advokat Per R. Andersen. Her kan du læse mere om erhvervsret.