Vores fagområde

Personskade og forsikringsret

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Vi er specialister i personskade og forsikringsret

Er du kommet til skade og har brug for vores hjælp? Vi er eksperter inden for personskadeerstatning og hjælper hvert år masser af skadelidte med at få den erstatning og godtgørelse, som de er berettiget til eller udbetaling fra den forsikring, som de har tegnet hvis uheldet skulle være ude.

Vi har omfattende erfaring med at behandle alle typer af personskade og tvister med forsikringsselskaberne. Vi ved hvor vigtig din sag er for dig, og hvor vigtigt det er, at sagen bliver behandlet med største omhu.

Vi tilbyder alle en gratis vurdering.

x

Trafikulykker

Vi behandler løbende et større antal skader efter trafikulykker. Vi hjælper den skadelidte med at rejse de krav, som vedkommende har efter erstatningsansvarsloven. Jo tidligere vi bliver inddraget i processen, jo bedre.

Kontakt os for at høre nærmere om, i hvilket omfang vi kan hjælpe dig.

x

Patientskader

Offererstatning

Som forurettet part har man krav på erstatning efter lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.

Vi kan både hjælpe dig under straffesagen som bistandsadvokat, ligesom vi kan hjælpe dig med at håndtere sagen over for Erstatningsnævnet, når straffesagen er overstået.

x

Arbejdsskader

Området for arbejdsskader er underlagt flere forskellige regelsæt, og det er ikke altid oplagt, hvor man skal rejse sine krav på erstatning og godtgørelse. Vi tager hånd om din arbejdsskadesag og hjælper dig med at rejse krav mod en eventuel erstatningsansvarlig arbejdsgiver, og hjælper dig samtidig med at behandle sagen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring efter arbejdsskadesikringsloven.

Ulykkesforsikring

De fleste mennesker er omfattet af en ulykkesforsikring og har krav på dækningssum, hvis de har været udsat for en pludselig hændelse, som medfører personskade. Vi kan hjælpe dig med at sikre, at du får den dækningssum som du er berettiget til i henhold til forsikringsaftalen.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Brian Pihl Pedersen

Advokat (H)

Max Skov Brauer

Advokat

Aktuelt

Artikler

15. sep

Forsikringsret

Kan du som døv CI-bruger få udbetalt erstatning for kritisk sygdom?

Personer som har et høretab i en sådan grad, at de anses for døve kan være berettiget til at få udbetalt erstatning for kritisk sygdom – en enga...

8. aug

Forsikringsret

Forsikring mod tab af erhvervsevne – ny praksis fra Ankenævnet for For...

Langt de fleste danskere på arbejdsmarkedet er omfattet af en forsikring mod tab af erhvervsevne – tidligere kendt som en invalideforsikring/inv...

8. sep

Forsikringsret

Fortolkning af skadesbegrebet i ulykkesforsikringen:

Er det en ulykke, hvis man under en løbetur beskadiger sin menisk, uden at det skyldes fald eller andre udefrakommende omstændigheder? Det har H...