Vores fagområde

Fast ejendom

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Vi er specialister i fast ejendom

Advokatgården tilbyder rådgivning om køb og salg af alle typer fast ejendom. Vi kan hjælpe såvel private som almennyttige bygherrer, ejendomsselskaber, investorer samt alle ejere af fast ejendom.

Vi har stor erfaring med handel af alle slags fast ejendom, herunder større erhvervsmæssige handler, køb af parcelhuse, ejerlejligheder, andelsboliger, sommerhuse og byggegrunde.

Derudover tilbyder vi en række øvrige ydelser relateret til fast ejendom såsom ejendomsadministration, boligrådgivning, udarbejdelse af købsaftaler, rådgivning mv.

x

Køb og salg

Det er vigtigt, at vi er med fra starten for at kunne påvirke købsaftalen. Derfor anbefales det at underskrive købsaftalen med forbehold for advokatens godkendelse i sin helhed, hvis ikke en af vores advokater medvirker ved selve forhandlingen inden underskrift af købsaftalen.

Har man taget advokatforbehold, slipper man for at betale 1 % af købesummen, hvis man benytter sig af sin fortrydelsesret efter køb af fast ejendom.

Advokatgården yder rådgivning om alle sagsaspekter af fast ejendom – køb og salg – bl.a. forsikringsforhold, finansiering og skat, indhentelse af lånetilbud, kurssikring, servitutter, byrder og hæftelser. Vi udformer de obligatoriske dokumenter, digital tinglysning, refusionsopgørelsen osv.

x

Ejendomsadministration

I Advokatgården kender og rådgiver vi om alle juridiske, finansielle og beboermæssige forhold og tager ansvar for korrekt administration af dine boligforhold. Med os som din ejendomsadministrator får du en engageret medspiller, der også ved, hvordan de bedste økonomiske aftaler kommer i hus.

Ejendomsadministration dækker over en række konkrete ydelser såsom:

  • Betalingsstyring og bogføring
  • Vand- og varmeregnskab
  • Afholdelse af generalforsamlinger
  • Forsikringer
  • Rådgivning og assistance
  • Den daglige kontakt til ejere, håndværkere og offentlige myndigheder.

Samlet set har vi mange års praktisk erfaring med ejendomsadministration. Vi har specialiseret os i såvel ejendomsadministration for andelsboligforeninger som ejendomsadministration for ejerforeninger. Vi tilbyder alle former for administration af ejendomme såsom beboelseslejemål og erhvervslejemål.

x

Boligrådgivning

For de fleste mennesker hører boligkøb til de største økonomiske og juridiske beslutninger i livet. Det er derfor uklogt at spare nogle få tusinde kroner ved kun evt. at få hjælp til skødeskrivning. Kompetent boligrådgivning er meget mere end blot udarbejdelse af de obligatoriske dokumenter.

Boligrådgivning skal sikre, at det juridiske grundlag for boligkøbet er i orden. Hvad er konsekvenserne af de aftaler, som ejendomsmægleren har skrevet ind i købsaftalen? Hvilke forpligtelser, byrder, servitutter er pålagt ejendommen? Hvordan er ejendommens miljøforhold, er der nedgravede olietanke eller jordforurening? Hvordan forholder det sig med fortrydelsesret, energimærke, tilstandsrapport, tegning af ejerskifteforsikring etc.?

Boligrådgivning kan også omfatte boligens pris og anvendelighed, forhold vedrørende forsikring, energi og miljø, finansiering og skat, kurssikring, købers privatøkonomi, testamente mellem ugifte samlevende og samejeoverenskomst, osv.

x

Forældrekøb

Står du foran et forældrekøb? De komplicerede regler på området er vigtige at kende til, således at både forældre og børn er sikret mod de ”fælder”, som ofte overses i forbindelse med et forældrekøb. Vi hjælper med at sikre skattemæssige problematikker, udarbejde leje kontrakt mv., selvom det umiddelbart kan virke overflødigt

Modtag kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Se vores medarbejdere
x

Udarbejdelse af købsaftale

Har du allerede en køber til din ejendom og mangler I blot at udforme en købsaftale?

Vi hjælper med udarbejdelse af købsaftalen og sørger for at alle de nødvendige dokumenter er på plads, således at du som sælger opfylder betingelserne i lovgivningen i forbindelse med salg af bolig, herunder vedrørende tilstandsrapporter, oplysningspligter mv.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Robert Kjær

Advokat og adm. direktør

Per R Andersen

Advokat (H)

Brian Pihl Pedersen

Advokat (H)

Hari Aaby Mandic

Advokat

Aktuelt

Artikler

3. dec

Bolighandler

Gamle brændeovne skal skrottes ifm. boligkøb:

Fra 1. april 2021 skal boligkøbere i forbindelse med tinglysning af skødet oplyse, om der på ejendommen forefindes en brændeovn fra før år 2003....

20. aug

Bolighandler

Må du fortsat benytte 15-procentsreglen ved overdragelse af fast ejend...

Baggrund

15-procentsreglen stammer fra det såkaldte værdiansættelsescirkulære fra 1982. Det er en regel som kan anvende...

5. jul

Bolighandler

Konsekvenserne af ny lejelov – vigtig nyt for lejere og udlejere:

Pr. 1. juli 2020 er der trådt nye...