Vores fagområde

Familieret

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Familieret

Familieret er den del af civilretten, der regulerer familiemedlemmers pligter og rettigheder. Familieret er ét af de mest omfangsrige juridiske områder: Ægteskab, separation, skilsmisse, ægtepagt, arveret, børn, adoption, umyndiggørelse, værgemål samt børne- og ægtefællebidrag er de væsentlige emner i familieret.

Advokatgården har stor erfaring med familieretten. Vi rådgiver alle, gifte som ugifte, registrerede partnere, forældre, arvinger eller andre, der måtte have behov for hjælp.

x

Bodeling

Står du over for at skulle skilles, så er der en lang række praktiske forhold som skal på plads i forbindelse med skilsmissen. Først og fremmest skal du og din (kommende) tidligere ægtefælles bo deles. Vi hjælper med at få overblik over aktiver og passiver og sikrer, at bodelingen sker så gnidningsfrit som muligt, og at dine interesser varetages i forbindelse med delingen.

x

Skilsmisse

Ønsker du at vi skal håndtere de juridiske aspekter af skilsmissen, så er du velkommen til at kontakte en af vores advokater. Vi hjælper dig igennem processen, så du i en i forvejen svær tid ikke skal bekymre dig om papirarbejde og regler.

x

Samvær

Alle børn har som udgangspunkt ret til samvær med begge deres forældre.

Det hænder dog ofte, at forældrene ikke kan blive enige om omfanget af samværet samt hvornår samværet skal gennemføres mv.

Vi har mange års erfaring med at hjælpe forældre, som har en tvist om samvær med barnets anden forælder. Vi tror på, at man gennem dialog kan komme langt, men vi er også bevidste om, at en tvist om samvær kan gå i hårdknude, og at man derfor bliver nødt til at få familieretshusets eller rettens vurdering af sagen.

x

Børnesager

Som forældremyndighedsindehaver har du ret til gratis advokatbistand, hvis kommunen agter at tvangsfjerne dit barn/dine børn.

Kontakt os, hvis du ønsker en advokat med flere års erfaring i at behandle børnesager. Vi sikrer at kommunen har opfyldt deres pligter iht. loven, og at du bliver hørt i processen. Vi giver møde sammen med dig i børne- og ungeudvalget, så du ikke står alene i kampen mod systemet.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Brian Pihl Pedersen

Advokat (H)

Aktuelt

Artikler

11. sep

Fremtidsfuldmagter og testamenter

En ny dom fra Højesteret:

En ny dom fra Højesteret har givet genlyd gennem forsikrings- og pensionsbranchen. Den nye dom fra Højesteret ændrer på en stor del af branchens...

5. jan

Fremtidsfuldmagter og testamenter

Først den ene vej...:

Den lempelse af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 % ved virksomhedsoverdragelse af visse erhvervsvirksomheder, som tidligere blev indført ved l...

7. okt

Fremtidsfuldmagter og testamenter

Nye regler om fremtidsfuldmagter:

Lov om fremtidsfuldmagter af 8. juni 2016 trådte i kraft den 1. september 2017.

Det er nu muligt at lave en digital fremtidsfuldmagt som...