Vores fagområde

Dødsbobehandling

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Vi er specialister i dødsbobehandling

Det kan ofte være svært for arvingerne at skulle forholde sig til dødsbobehandling. Efter et dødsfald er det nødvendigt inden for ret kort tid at danne sig et overblik over aktiver og passiver, indtægter og udgifter. Efterfølgende skal skiftet gennemføres med afvikling af aktiver og fordeling af arv. Dernæst indfatter en dødsbobehandling, at der sendes obligatoriske dokumenter til Skifteretten.

x

Behandling af dødsboer

Vi anbefaler at søge rådgivning i god tid, således at en dødsbobehandling kan finde sted på den mest hensigtsmæssige måde for alle involverede.

Advokatgården bistår med rådgivning om dødsbobehandling. Vi rådgiver om hvordan boet bør behandles, privat skifte eller bobestyrerbo. Vi varetager gennemførelse af skiftebehandling, herunder afvikling af aktiver og fordeling af evt. arv. 

I sager om dødsbobehandling samarbejder Advokatgården med bl.a. revisorer og mæglere for at opnå den optimale situation for både boet og arvingerne.

x

Repræsentant for arvinger

Er du part i en tvist i en allerede verserende bobehandling, så kan vi hjælpe dig. Vores mangeårige erfaring med behandling af dødsboer samt udarbejdelse af testamenter, gør os til dit foretrukne valg som repræsentant.

Vi tager hånd om tvisten og overtager korrespondancen med de øvrige arvinge og eventuelle bobestyrer, hvad enten det drejer sig om arvens fordeling, testamenters gyldighed mv.

x

Bobehandling med virksomheder

Når et familiemedlem går bort, skal de efterladte håndtere en række praktiske og juridiske spørgsmål, som under omstændighederne kan være krævende. Dette gælder ikke mindst, hvis afdøde ejede en virksomhed. Man kan spare sig selv for mange bekymringer ved i tide at få advokathjælp til at planlægge dødsbobehandling.

I Advokatgården rådgiver vi om generationsskifte og virksomhedsetablering samt arveforhold og udarbejdelse af testamenter. Hermed bliver det klart, hvad der skal ske rent juridisk med virksomheden, den dag ejeren går bort.

x

Uenighed

Desværre ser man ofte, at arvinger bliver uenige om fordelingen af boet. I denne situation trækker vi på vore erfaringer for at undgå, at familien splittes i forbindelse med en dødsbobehandling. 

På Advokatgården har vi de nødvendige juridiske kompetencer som, kombineret med indlevelsesevne, sikrer at dødsbobehandling kan gennemføres, så flest bliver tilfredse.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Robert Kjær

Advokat og adm. direktør

Aktuelt

Artikler

11. sep

Fremtidsfuldmagter og testamenter

En ny dom fra Højesteret:

En ny dom fra Højesteret har givet genlyd gennem forsikrings- og pensionsbranchen. Den nye dom fra Højesteret ændrer på en stor del af branchens...

5. jan

Fremtidsfuldmagter og testamenter

Først den ene vej...:

Den lempelse af bo- og gaveafgiften fra 15 % til 5 % ved virksomhedsoverdragelse af visse erhvervsvirksomheder, som tidligere blev indført ved l...

7. okt

Fremtidsfuldmagter og testamenter

Nye regler om fremtidsfuldmagter:

Lov om fremtidsfuldmagter af 8. juni 2016 trådte i kraft den 1. september 2017.

Det er nu muligt at lave en digital fremtidsfuldmagt som...