Vores fagområde

Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Vi er specialister i virksomhedsoverdragelse og generationsskifte

Står du over for at skulle overdrage hele eller dele af din virksomhed? Eventuelt i forbindelse med et generationsskifte? Så tøv ikke med at kontakte os. Jo tidligere vi bliver inddraget i processen, jo bedre. Ved en virksomhedsoverdragelse er der mange forskellige selskabsretlige forhold, som bør tages i betragtning. Vi sørger for den juridiske due diligence og tager hånd om udarbejdelse af de nødvendige dokumenter, ligesom vi gerne bistår i forbindelse med de konkrete forhandlinger.

x

Virksomhedsoverdragelser

Virksomhedsoverdragelse er, når en virksomhed eller en del heraf overdrages fra en juridisk person (selskab) til en anden ifølge aftale. Overdragelse af aktier eller anparter er ikke en virksomhedsoverdragelse.

På Advokatgården har vi stor erfaring med virksomhedsoverdragelser og står klar til at bistå med alle aspekter heraf.

  • Juridisk due diligence
  • Udarbejdelse af dokumenter
  • Forhandling
  • Rådgivning
x

Generationsskifte

Ejer man en virksomhed er det væsentligt at gøre sig overvejelser om, hvornår og hvordan virksomheden skal overdrages til næste generation. Det bør man gøre i god tid, helst flere år før det bliver relevant. Virksomheden skal gøres klar til overdragelse, og både den gamle og nye ejer skal helst være bekendt med (og enige om) de forskellige aspekter af et generationsskifte.

Vi rådgiver om alle aspekter af et generationsskifte fra den indledende analyse af virksomheden til implementering af overdragelsen.

Uanset om virksomheden er i selskabsform eller personligt ejet, kan vi hjælpe med at opnå det bedst mulige resultat for alle involverede parter.

Vi yder engageret rådgivning gennem hele forløbet, uanset hvornår og til hvem virksomheden ønskes overdraget.

x

Omstrukturering og virksomhedsomdannelse

Advokatgården rådgiver løbende om virksomhedsomdannelse og omstrukturering. Vores advokater har mange års erfaring i at vejlede om fordele og ulemper ved de forskellige modeller.

Vi håndterer alle omdannelsens ekspeditioner og sørger for udarbejdelse af dokumenterne:

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtægter
  • Konstituerende generalforsamling
  • Anmeldelse af selskabet
  • Erklæring om handelsværdi
  • Skatteforbehold
x

Spaltning eller fusion

I forbindelse med spaltning eller fusion, hvor virksomhedens aktiver og forpligtelser overdrages, er der en lang række krav i selskabsloven som skal iagttages. Der skal udarbejdes fusions- eller spaltningsplan, redegørelser, flere vurderingsberetninger og meget mere. 

Kontakt os så tidligt som muligt i processen, så vi sammen kan udarbejde den bedste løsningsmodel.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Per R Andersen

Advokat (H)

Aktuelt

Artikler

30. nov

Erhvervsret

Om brugen af navnet Ørsted

Dong Energy A/S skiftede i efteråret 2017 navn til Ørsted A/S.

H.C. Ørsteds efterkommere gik til domstolene med påstand om, at Ørsted va...

27. jun

Erhvervsret

Kapitalkrav til aktieselskaber lempes:

Der er nu vedtaget nye regler i selskabsloven for nyoprettede kapitalselskaber. De væsentligste ændringer består i ændringer til kapitalkrav sam...

20. jan

Erhvervsret

Nye muligheder for lån til kapitalejere:

Ved lov nr. 1547 af 13. december 2016 blev der åbnet op for muligheden for, at man som kapitalejer kan optage lån i selskabet.

Der gælde...