Vores fagområde

Retssager og voldgiftssager

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Retssager og voldgiftssager

Vi behandler løbende ca. 100 rets- og voldgiftssager, og har stor erfaring med at procedere ved såvel de almindelige domstole samt i voldgiftssager.

Rets- og voldgiftssager bør dog altid være sidste udvej. Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at opnå enighed med modparten bør der gennemføres en rets- eller voldgiftssag. Det er imidlertid ofte en dyr og længerevarende proces, og derfor bør alle tiltag være afprøvet forinden, f.eks. gennem forhandling, mediation eller anden form for konfliktløsning.

x

Retssager

Vi har stor erfaring med at give møde for de almindelige domstole, og har mulighed for at hjælpe i både civile sager og i straffesager.

Sammen koordinerer vi processen og sikrer, at der lægges den rette strategi for sagens forløb. Vi vurderer bevismaterialet og sørger for at sagen ikke bliver unødig lang, tidskrævende og dyr.

x

Voldgiftssager

Voldgiftssager adskiller sig fra retssager på den måde, at parterne har aftalt at sagen skal behandles ved voldgift, som der er en række fordele forbundet med.

Vores erfaring med at føre sager i voldgift kommer dig til gode. Vores ekspertise bygger på mange års erfaring, og vi kan derfor altid tilrettelægge processen og sagen således, at de bedste forudsætninger for et godt resultat opnås.

x

Retshjælpsforsikring og fri proces

Det er dyrt at føre rets- og voldgiftssager.

Vi sørger altid for at vurdere, om der er mulighed for at opnå hel eller delvis finansiering til sagen.

De fleste personer og virksomheder er omfattet af en retshjælpsdækning, hvorfra det er muligt at opnå finansiering til sagen mod betaling af en selvrisiko.

Såfremt der ikke er mulighed for dækning fra en retshjælpsforsikring, eller hvis dækningen ikke er tilstrækkelig stor, er der mulighed for at ansøge om fri proces såfremt man opfylder visse økonomiske betingelser.

x

Nævns- og myndighedsbehandling

Vi vurderer altid, om det er muligt at få prøvet sagen hos et godkendt klagenævn eller hos en offentlig myndighed, inden at der skrides til rets- eller voldgiftssag. Nævnsbehandling er ofte en langt hurtigere og billigere proces.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Per R Andersen

Advokat (H)

Brian Pihl Pedersen

Advokat (H)

Aktuelt

Artikler

2. jul

Erstatningsret

Højesteret fastlægger ny grænse for erhvervsevnetab

Dommen gør op med en mangeårig prak...

19. jan

Erstatningsret

Kroniske nervesmerter anerkendt af Tandskadeankenævnet:

Vi har bistået en klient med at få anerkendt hans skade i form af kroniske neuropatiske smerter efter visdomstandoperationer. Tryg Forsikring, s...

11. jan

Erstatningsret

Forsinket diagnosticering anerkendt af Ankenævnet for Patienterstatnin...

Vi har bistået en klient med at få anerkendt hendes skade i form af forsinket diagnosticering af rygmarvsforandringer...