Vores fagområde

Konkurs- og insolvensret samt inkasso

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Vi er specialister i konkurs- og insolvensret samt inkasso

Advokatgården tilbyder rådgivning vedrørende konkursretlige problemstillinger samt andre forhold i forbindelse med betalingsudygtighed. Vi kan varetage både kreditor og debitors interesser, ligesom vi har mulighed for at virke som kurator i konkursboer.

x

Kuratorhverv

Advokatgården bistår ved konkurser, bl.a. i hvervet som kurator. Vi har stor erfaring med behandling af konkursboer, og varetager kuratorhvervet med henblik på størst mulig dækning for långivernes krav.

x

Kriseramte virksomheder

Vores erfaring inden for konkurs- og insolvensret samt den generelle erhvervsret gør os til den oplagte samarbejdspartner for kriseramte virksomheder, som ønsker at sikre den fortsatte drift. Vi rådgiver den kriseramte virksomhed med henblik på mulighederne for rekonstruere virksomheden, herunder gennem forhandling med kreditorer mv.

x

Inkasso og varetagelse af långivers interesser

Typisk vil en inkassosag starte med, at vi modtager jeres forfaldne faktura, der i første omgang behandles som udenretlig inkasso.

Vi varetager hele sagsbehandlingen og udsender jeres rykkere eller betalingspåmindelser. Desuden modtager og besvarer vi alle henvendelser fra skyldner.

Hvis fakturaen ikke bliver betalt inden for tidsfristen, overdrages sagen til retslig inkasso. Det sker, hvis skyldneren overskrider betalingsfristen med 10 dage efter modtagelse af rykkeren med advarsel om at sagen går til inkasso.

x

Omstødelse

Foruden varetagelse af konkursboers interesser, bistår vi ligeledes private og virksomheder i forbindelse med sager om omstødelse. Ved omstødelse forstås, at skyldners dispositioner laves om. Det kan være særligt bebyrdende for de modtagere af ydelserne, som har modtaget disse i god tro.

Vi sikrer at dine rettigheder varetages i forbindelse med omstødelsessagen. I mange tilfælde vil det være muligt, både for private og erhverv, at få behandlet sagen via retshjælpsforsikringen.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Robert Kjær

Advokat og adm. direktør

Per R Andersen

Advokat (H)

Aktuelt

Artikler

30. nov

Erhvervsret

Om brugen af navnet Ørsted

Dong Energy A/S skiftede i efteråret 2017 navn til Ørsted A/S.

H.C. Ørsteds efterkommere gik til domstolene med påstand om, at Ørsted va...

27. jun

Erhvervsret

Kapitalkrav til aktieselskaber lempes:

Der er nu vedtaget nye regler i selskabsloven for nyoprettede kapitalselskaber. De væsentligste ændringer består i ændringer til kapitalkrav sam...

20. jan

Erhvervsret

Nye muligheder for lån til kapitalejere:

Ved lov nr. 1547 af 13. december 2016 blev der åbnet op for muligheden for, at man som kapitalejer kan optage lån i selskabet.

Der gælde...