Vores fagområde

Erhvervs- og selskabsforhold

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Vi er specialister i erhvervsret og selskabsforhold

I Advokatgården har vi mange års erfaring med at yde rådgivning om erhvervs- og selskabsforhold. Vi har mange kontakter i erhvervslivet, herunder bestyrelseshverv i en række forskellige organisationer. Dette giver os stor forståelse og praktisk erfaring med kommercielle forhold.

Vores faste kunder består primært af små og mellemstore virksomheder, som vi kan tilbyde en bred vifte af rådgivning om relevante erhvervs- og selskabsforhold.

x

Generel erhvervsrådgivning

Har du og din virksomhed behov for hurtig juridisk sparring og rådgivning om konkrete erhvervsretlige spørgsmål, står vi klar til at hjælpe. Det kan ofte betale sig at være på forkant med de problemstillinger, som erfaringsmæssigt opstår i forbindelse med større og væsentlige beslutninger. Vi har det juridiske overblik og sikrer, at der er taget højde for de juridiske aspekter.

Udarbejdelse af dokumenter

Vi har stor erfaring med at koncipere de dokumenter, som skal danne grundlag for de beslutninger, som virksomheden træffer. Det er vigtigt i både selskabsretligt og skatteretlig henseende, at de dokumenter der udarbejdes, er skrevet på en klar og forståelig måde og samtidig tager højde for kendte faldgruber.

x

Omstruktureringer

Omstruktureringer kan være begrundet i talrige forhold. Vi står klar til at hjælpe, og kan sikre at der tages fornøden hånd om virksomhedens omstrukturering. Jo før du tager kontakt til os, jo bedre. I forbindelse med omstrukturering sørger vi for at udarbejde nødvendige dokumenter, ligesom vi gennem rådgivning og sparring finder frem til, hvilken løsningsmodel der konkret er bedst for virksomheden. Vi har stor erfaring med kapitalforhøjelser, fusioner, spaltning mv.

x

Kommercielle kontrakter

Visse kommercielle kontrakter er af så stor betydning for virksomheden, at det kan vise sig dyrt at spare på udgiften til juridisk bistand. Vi er specialister i at sikre, at aftalegrundlaget er på plads, så I kan koncentrere jer om virksomhedens kernekompetencer og levere ydelserne, i stedet for at bruge tid på at gennemgå og forhandle kontrakterne.

x

Bestyrelsesarbejde

Vi tilbyder at deltage i bestyrelsesarbejde, således at bestyrelsen får mulighed for at få kvalificeret og værdiskabende juridisk rådgivning allerede i beslutningsprocessen. Kontakt os for at høre nærmere om, i hvilket omfang vi kan tiltræde bestyrelsesarbejdet.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Robert Kjær

Advokat og adm. direktør

Per R Andersen

Advokat (H)

Aktuelt

Artikler

2. jul

Erhvervsret

Med en gældssanering kan du som skyldner få reduceret en uoverskuelig...

Gældssanering kan være relevant for privatpersoner med en stor, uoverskuelig gæld, som er uforholdsmæssig stor i forh...

30. nov

Erhvervsret

Om brugen af navnet Ørsted

Dong Energy A/S skiftede i efteråret 2017 navn til Ørsted A/S.

H.C. Ørsteds efterkommere gik til domstolene med påstand om, at Ørsted va...

27. jun

Erhvervsret

Kapitalkrav til aktieselskaber lempes:

Der er nu vedtaget nye regler i selskabsloven for nyoprettede kapitalselskaber. De væsentligste ændringer består i ændringer til kapitalkrav sam...