Vores fagområde

Ansættelses- og arbejdsret

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Ansættelses- og arbejdsret

På Advokatgården behandler vi alle aspekter af ansættelses- og arbejdsretten og bistår virksomheder såvel som private i forbindelse med blandt andet udarbejdelse af ansættelseskontrakter, rådgivning ved spørgsmål af ansættelsesretlig karakter, ligesom vi bistår i forbindelse med ansættelsesretlige tvister, herunder ved afskedigelse og bortvisning.

x

Rådgivning

Hos Advokatgården assisterer vi såvel arbejdsgivere som medarbejdere med rådgivning om arbejds- og ansættelsesret. Ansættelses- og arbejdsret er et meget omfattende juridisk område, der reguleres både nationalt og internationalt, og som er under konstant udvikling.

 

 

Ansættelses- og arbejdsret omfatter en myriade af komplekse regler i love og overenskomster. Derfor kan det være en udfordring at holde sig opdateret med den gældende lovgivning omkring ansættelses- og arbejdsret.

x

Ansættelseskontrakter

Som arbejdsgiver bør du lade os gennemgå alle virksomhedens ansættelseskontrakter, så de er opdaterede og i overensstemmelse med reglerne. Vi kan også hjælpe med at udforme andre dokumenter relateret til ansættelse, f.eks. medarbejderaktieordninger, kunde- og konkurrenceklausuler, tavshedserklæringer, personalepolitikker, pc-ordninger og opsigelser. 

x

Urimelig afskedigelse og bortvisning

Vi bistår både arbejdsgivere og arbejdstagere i forbindelse med håndtering af afskedigelsessager, hvad enten der er tale om almindelig opsigelse eller bortvisning.

Det er oftest en god idé at søge konflikten løst gennem forhandling og forlig, da retssager både er dyre og tidskrævende.

x

Forskelsbehandling mv.

De senere år er der kommet stort fokus på forskelsbehandling. Forskelsbehandling kan ske både direkte og indirekte og der er en række faldgruber, som man som arbejdsgiver skal være opmærksom på. Står du med en konkret problemstilling, hvor der kan være risiko for forskelsbehandling, bør du søge juridisk rådgivning og bistand.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Per R Andersen

Advokat (H)

Aktuelt

Artikler

30. nov

Erhvervsret

Om brugen af navnet Ørsted

Dong Energy A/S skiftede i efteråret 2017 navn til Ørsted A/S.

H.C. Ørsteds efterkommere gik til domstolene med påstand om, at Ørsted va...

27. jun

Erhvervsret

Kapitalkrav til aktieselskaber lempes:

Der er nu vedtaget nye regler i selskabsloven for nyoprettede kapitalselskaber. De væsentligste ændringer består i ændringer til kapitalkrav sam...

20. jan

Erhvervsret

Nye muligheder for lån til kapitalejere:

Ved lov nr. 1547 af 13. december 2016 blev der åbnet op for muligheden for, at man som kapitalejer kan optage lån i selskabet.

Der gælde...