Vores fagområde

Oprettelse af virksomheder

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Vi er specialister i oprettelse af virksomheder

Hos Advokatgården opretter vi ca. 200 selskaber om året, og har derfor indgående kendskab til de regler, som har betydning i forbindelse med oprettelse af virksomheder. Vi yder højt kvalificeret rådgivning i forbindelse med valg af selskabsform og vi gennemgår sammen fordele og ulemper ved de valg som skal træffes ved oprettelse af selskaber. Vi sørger naturligvis for at udarbejde stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog og eventuelt ejeraftaler hvis dette måtte være relevant. Endeligt sørger vi for registreringerne hos Erhvervsstyrelsen.

x

Oprettelse af kapitalselskaber

Vi har årelang erfaring med at oprette kapitalselskaber. Nogle tror fejlagtigt, at det kan betale sig at anvende de forskellige platforme der findes på internettet, som lover oprettelse af selskaber på en billig og hurtig måde.

Vi oplever desværre, at mange efterfølgende er nødsaget til både at revidere vedtægter og øvrige selskabsforhold, som kunne have været undgået ved at bruge professionel juridisk bistand fra start.

x

Oprettelse af I/S og anden selvstændig virksomhed

Vi bistår ligeledes med oprettelse af interessentskaber og øvrige selvstændige virksomheder. Vi rådgiver dig/jer i hele processen, og sørger for at der er taget hånd om alle relevante dokumenter og foretager de nødvendige registreringer hos myndighederne.

x

Ejeraftaler

Ejeraftaler regulerer det indbyrdes forhold mellem kapitalejere eller selskabsdeltagere i øvrige selskabskonstruktioner. Vi kender alle de problemstillinger, som der erfaringsmæssigt opstår mellem ejere af en virksomhed. Vi ved dermed også, hvordan problemstillingerne kan løses igennem en ejeraftale.

Kontakt os, såfremt I er i tvivl om, hvorvidt en ejeraftale er relevant i jeres situation. Det kan vise sig dyrt at lade være.

x

Vedtægter

Virksomhedens vedtægter er centrale for reguleringen af en række forhold, og det er en god idé at lade sig bistå med udarbejdelsen heraf. Vedtægterne skal i henhold til selskabsloven indeholde blandt andet oplysninger om kapitalselskabets formål, særlige rettigheder, kapitalandelenes størrelse og meget mere.

Vi står klar med at bistå dig og din virksomhed med at få oprettet vedtægterne på den mest hensigtsmæssige måde.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Per R Andersen

Advokat (H)

Aktuelt

Artikler

17. mar

Entrepriseret

MgO-komplekset – hvor placeres ansvaret?:

At MgO-plader er uegnede som vindspærreplader er der ikke længere nogen, som er i tvivl om. Det var imidlertid ikke tilfældet på det tidspunkt,...

25. apr

Entrepriseret

Om fortolkning af ansvarsbegrænsning i rådgiverkontrakt:

En nyere delkendelse fra Voldgiftsnævnet har taget stilling til, om en rådgivende ingeniørs ansvar var begrænset til 2,5 mio. for tingsskade i h...

27. nov

Entrepriseret

AB92 bliver afløst af AB18 – har du styr på ændringerne?:

AB-udvalget som blev nedsat i 2015 har nu færdiggjort arbejdet, og de nye standardaftaler inden for bygge- og anlægsbranchen er klar til at bliv...