Vores fagområde

Entrepriseret

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Vi er specialister i entrepriseret

Vores omfattende erfaring inden for entrepriseretten er din garanti for kvalificeret og værdiskabende rådgivning. Vi rådgiver om alle de juridiske aspekter inden for byggeriet, og på alle tidspunkter under byggeriet. Vi bistår dig uanset om du er bygherre, entreprenør, rådgiver eller forbruger.

Tvister og uenigheder er desværre hyppige inden for byggeriet. Fælles for tvisterne er dog, at de kunne have været undgået ved inddragelse af erfarne rådgivere. Jo tidligere du inddrager os i processen, jo større er sandsynligheden for at et byggeforløb uden udfordringer.

Vores store erfaring med tvister og konflikter

x

Rådgivning før, under og efter byggeprocessen

Vi står klar til at tage hånd om alle de juridiske aspekter af hele byggeprocessen. Lige fra den første dialog mellem byggeriets parter og helt indtil det tidspunkt, hvor byggeriet skal afleveres.

x

Kontraktforhandling

AB18? ABR18? AB Forenklet? Ansvarsbegrænsninger? Specifikation af ydelser?

Kontraktforhandling er meget mere end blot forhandling af pris. Med os som din juridiske sparringspartner sikrer du, at alle faldgruber undgås i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af kontrakten. Vi sikrer blandt andet, at der er styr på det retlige grundlag, og at kontrakten er vandtæt i forhold til alle implicerede parter.

x

Rådgiverens rolle

På ethvert tidspunkt i løbet af byggeriet kan der opstå behov for juridisk rådgivning. Vi står klar til at rådgive om alle de juridiske aspekter af entreprisen. Ikke mindst i forbindelse med forebyggelse af konflikthåndtering kan det være vigtigt at inddrage en rådgiver tidligt i forløbet.

x

Syn og skøn

Vi har stor erfaring med at gennemføre syn og skøn, hvad enten denne sker udenretligt, som led i isoleret bevisoptagelse eller i forbindelse med en verserende rets- eller voldgiftssag.

Vi hjælper med at udarbejde syn- og skønstemaet og giver møde ved skønsforretningen, så jeres interesser sikres på behørig vis.

Tvister

Vi behandler løbende mange rets- og voldgiftssager for alle byggeriets parter og har omfattende erfaring inden for tvistløsning.

Rets- og voldgiftssager bør altid være sidste udvej, da det både er en dyr og tidskrævende proces at gennemføre en sag ved de almindelige domstole eller ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg. Vi afsøger altid muligheden for at finde en løsning i mindelighed.

Imidlertid kan parterne være så langt fra hinanden, at der ikke er anden udvej end at få konflikten løst ved retten eller Voldgiftsnævnet.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Per R Andersen

Advokat (H)

Aktuelt

Artikler

17. mar

Entrepriseret

MgO-komplekset – hvor placeres ansvaret?:

At MgO-plader er uegnede som vindspærreplader er der ikke længere nogen, som er i tvivl om. Det var imidlertid ikke tilfældet på det tidspunkt,...

25. apr

Entrepriseret

Om fortolkning af ansvarsbegrænsning i rådgiverkontrakt:

En nyere delkendelse fra Voldgiftsnævnet har taget stilling til, om en rådgivende ingeniørs ansvar var begrænset til 2,5 mio. for tingsskade i h...

27. nov

Entrepriseret

AB92 bliver afløst af AB18 – har du styr på ændringerne?:

AB-udvalget som blev nedsat i 2015 har nu færdiggjort arbejdet, og de nye standardaftaler inden for bygge- og anlægsbranchen er klar til at bliv...