Vores fagområde

Strafferet

x

Strafferet

Ved Advokatgården beskæftiger vi os med strafferet, herunder både overtrædelser af straffeloven og de særlove der indeholder strafansvar.
I Strafferetten gælder der flere meget vigtige grundprincipper bl.a. om Politiets og anklagemyndighedens objektivitet, bevisers umiddelbarhed og uskyldsformodningen. For at sikre, at disse bliver efterlevet i praksis, er det vigtigt at få en god forsvarsadvokat, der har erfaring med straffesager.
Ved Advokatgården har både advokat Per R. Andersen og advokat Brian Pihl Pedersen et godt kendskab til straffesystemet og kan hjælpe dig med, at få belyst sagen fra din vinkel ved domstolene. Derudover har advokatfuldmægtig Max Skov Brauer undervist i strafferet på Politiskolen.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Per R Andersen

Advokat (H)

Brian Pihl Pedersen

Advokat (H)

Hari Aaby Mandic

Advokat

Max Skov Brauer

Advokatfuldmægtig