Sekretær for Robert Kjær

Lene Kjærulff Jensen

Specialer

Profil

Jeg er sagsbehandler og arbejder primært med køb og salg af fast ejendom, herunder landbrugsejendomme og familieoverdragelser. Endvidere arbejder jeg med udstykningssager, servitutforhold, ejendomsinkasso og tvangsauktioner.
Endvidere har jeg all round erfaring i det digitale tinglysningssystem.