Papirløst samlivsforhold

Papirløst samlivsforhold

Hvis to ugifte personer bor på samme adresse og lever sammen i et forhold, der kan sammenlignes med ægteskabet, kalder man det et papirløst samlivsforhold. Der findes en lang række lovparagraffer for ægteskabet, som ikke eksisterer for et papirløst samlivsforhold.

Papirløst samlivsforhold uden sikkerhed

I et papirløst samlivsforhold er der ikke gensidig forsørgelsespligt, fælleseje og ligedeling ved samlivets ophør. Der er heller ikke fælles forældremyndighed, medmindre det aftales mellem forældrene. Ej heller er man beskyttet ved salg eller pantsætning af fælles bolig. Man har heller ikke automatisk arveret, og den længstlevende kan ikke sidde i uskiftet bo.

Man kan sidestille det økonomiske forhold med rent særeje. Nogle aktiver kan dog være sameje, f.eks. hvis begge parter står på skødet eller købsaftalen.

Papirløst samlivsforhold med kontrakt

Mange mennesker i et papirløst samlivsforhold har indrettet sig på den måde, at den ene part køber og ejer de store aktiver, hus, bil osv., mens den anden betaler de løbende udgifter til mad, ferier osv. Ved ”skilsmisse” vil sidstnævnte intet eje, mens den anden ligger inde med aktiverne.

Det er derfor klogt at få udarbejdet en samlivskontrakt. En samlivskontrakt sikrer, at begge parter i et papirløst samlivsforhold stilles rimeligt ved forholdets ophør. F.eks. kan den ikke-ejende part få et kompensationsbeløb for evt. værdistigninger, der opstår i samlivsperioden.

En samlivskontrakt skal opdatere i takt med, at der sker markante forandringer i parternes økonomiske forhold. I langt de fleste tilfælde vil den økonomisk svage part med fordel kunne indgå ægteskab.

Regulering af papirløst samlivsforhold

Det er vigtigt, at parterne i et papirløst samlivsforhold indgår aftaler til regulering af de juridiske og økonomiske forhold.

Man kan f.eks. sikre sig ved at oprette et gensidigt testamente, hvor man indsætter hinanden som arvinger. Man bør også indføre hinanden som “begunstiget” i diverse forsikringer. En krydslivsforsikring i tilfælde af død er én af mulighederne.

Testamente i et papirløst samlivsforhold

Det er vigtigt at gøre sig bevidst om, hvordan parterne hver især er stillet, når den ene dør. Hvis man kan se, at man vil få økonomiske problemer og ikke har råd til at blive boende i den fælles bolig, gælder det om at sikre sig.

Ny lovgivning gør det muligt at testamentere en større del af sin arv til sin samlever, mens børnenes andel er blevet mindre.

Uden testamente er det ligegyldigt, hvor længe man har boet sammen. Man har ikke ret til at arve hinanden. Med et udvidet samlever-testamente kan man opnå samme stilling som en ægtefælle.

Samejekontrakt ved huskøb

Hvis man køber et hus sammen, bør der udformes en samejekontrakt, der tager højde for et evt. samlivsophør. Begge parter kan forpligte sig til at sælge en samejet ejendom inden en given frist, hvis ingen af parterne er i stand til at overtage ejendommen alene.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413