• Slide 3

Om Advokatgården

Om Advokatgården

Advokatgården er en advokatvirksomhed beliggende i såvel Sorø som Slagelse. Vi beskæftiger os med alle fagområder. Du kan læse mere om kontorets historie nedenfor.

Kontorets historie

I 1972 etablerede advokat Ole Linnemann-Schmidt advokatvirksomhed i Sorø i bygningen på Torvet.

Advokatvirksomheden er gennem årene vokset og beskæftiger i dag fire advokater, en advokatfuldmægtig og ni sekretærer.

Bygningens historie

Forhuset ud mod torvet i Sorø er opført i 1844-1845. Bygningen var oprindelig indrettet til beboelse med gennemkørselsport og to trappeopgange. Der er i dag fortsat beboelse i en mindre del af forhuset.

I perioden fra 1916-1924 havde Sorø Amts Museum til huse i bygningen.

Sidehuset er opført i 1845. Det blev oprindeligt anvendt som brændselshus, bryggershus, havestue, stald, sele- og karlekammer samt vognremise. I dag er sidehuset indrettet til beboelse.

IMG 1926

Persondatapolitik

Du kan læse Advokatgårdens persondatapolitik her.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413