Lejeret

Lejeret

Lejeret er meget kompliceret, og lovgivningen ændres ofte. Selv små overtrædelser af lovgivningen kan få meget alvorlige konsekvenser, og både udlejer og lejer risikerer betydelige tab. Da lejeret i stort omfang beskytter lejerne, gælder dette i særlige grad erhvervslejemål.

Mange bestemmelser indenfor lejeret er præceptive, hvilket betyder, at de ikke kan afviges ved aftale mellem parterne, i hvert fald ikke hvis aftalen er til skade for lejerne.

Som udlejer af beboelses- eller erhvervsejendomme kan man hurtigt komme i en juridisk klemme overfor enten lejere, kommune eller SKAT. Det er som regel meget tidskrævende at sætte sig ind i problemstillinger vedrørende lejeret, og der kan være store omkostninger forbundet med at foretage et forkert valg.

Advokatgården rådgiver indenfor alle områder af lejeret, dog primært hvad angår erhvervslejemål. Vi repræsenterer både lejere og udlejere og kan bistå med indgåelse og opsigelse af lejekontrakter, tvister for huslejenævn, ankenævn og domstolene, skatte- og afgiftsspørgsmål med mere.

Lejeret: Boliglejemål

Uanset om der er tale om en ejendom med få beboelseslejligheder eller en større udlejningsejendom, kan vi rådgive om lejeniveauet. Vi foretager lejeberegninger og fremsender varslinger hvad angår huslejestigninger og a conto stigninger på skat, vand og varme. Vi udarbejder lejekontrakter til boliglejemål.

Vi rådgiver såvel udlejere som lejere om lejeret. I dansk lejeret vil lejeren ofte have loven på sin side.

Det kan f.eks. være i spørgsmål om opsigelsesvarsel, gebyr for genudlejning eller flyttesyn, kompensation for renovering og opkrævning for istandsættelse.

Hvis det bliver nødvendigt, kan vi føre retssager og voldgiftssager om spørgsmål vedrørende lejeret.

Lejeret: Erhvervslejemål

Hvad angår erhvervslejekontrakter har vi stor erfaring med at bistå udlejere eller lejere ved forhandlingerne, ligesom vi udarbejder den endelige aftale.

Lejen er ikke sjældent en af de største poster på en virksomheds budget. Da lejen fastsættes for en lang periode, vil et fordelagtigt forhandlingsresultat være af stor betydning.

Vi assisterer også ved overdragelse af virksomheder og fast ejendom, alle former for franchiseaftaler og forpagtningsaftaler samt leasing af fast ejendom.

Hvis man køber en ejendom, der allerede er udlejet, overtager man som udgangspunkt alle den tidligere ejers forpligtigelser overfor lejerne. Det kan derfor anbefales at kontakte os i god tid inden købet med henblik på en gennemgang af såvel ejendommens forhold som lejevilkårene.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413