Insolvensret

Insolvensret

Insolvensret gøres gældende, når en virksomhed har økonomiske problemer. Insolvensret omfatter sagsområderne gældssanering, rekonstruktion, tvangsakkord, tvangsopløsning, betalingsstandsning og konkurs.

Det er væsentligt at få afdækket alle mulighederne for at finde den optimale løsning, også set i forhold til långivere og evt. medarbejdere.

Advokatgården har stor erfaring med insolvensret. Vi har rådgivet både kriseramte virksomheder og långivere om alle aspekter af insolvensret.

Insolvensret i forhold til kriseramte virksomheder

I første omgang vil vores sagsbehandling fokusere på mulighederne for rekonstruktion til gavn for både ejere, kreditorer og medarbejdere. Rekonstruktion af en virksomhed i økonomisk krise kræver stor forretningsmæssig indsigt og beslutningskraft.

Vi rådgiver ledelsen af virksomheder, der er truet af betalingsstandsning eller konkurs. Via fornyet finansiering eller akkordordninger kan virksomheden forhåbentligt overleve. En virksomhed med økonomiske problemer kan sagtens rumme mange velfungerende dele, der kan leve videre i selvstændig form eller afhændes til anden virksomhed.

Vi kan hjælpe med afklaring af den økonomiske situation og ledelsens pligter og ansvar, ikke mindst overfor virksomhedens ansatte. Vi kan udarbejde og implementere en model for rekonstruktion og varetage forhandlinger med de største långivere.

Insolvensret i forhold til långivere

Hvis du skylder banken 100.000, så har du et problem, men hvis du skylder banken 1 milliard, så har banken et problem, lyder en klassisk talemåde.

I Advokatgården har vi mangeårig erfaring med rådgivning af långivere, der kommet i klemme, fordi deres handelspartnere er gået i betalingsstandsning, på vej mod konkurs eller rekonstruktion.

Vi varetager både den praktiske anmeldelse af långivers krav samt forhandlinger med skyldneren eller boet.

En hurtig og effektiv sagsbehandling af alle aspekter af insolvensret kan medvirke til at undgå eller reducere tab.

Insolvensret og inkasso

Vi rådgiver også vores klienter om, hvordan de kan undgå dårlige betalere, og hvordan disse kan håndteres hurtigt og effektivt. Det er ikke altid, at en inkassosag kan betale sig.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413