Inkasso

Inkasso

Hvad er inkasso?

Inkasso handler om at inddrive et beløb fra en virksomhed eller privatperson, som ikke har betalt sin gæld til tiden.

Lovgivningen stiller en række krav til den procedure, man skal følge, for at kunne pålægge skyldneren at dække ens inddrivelsesomkostninger (inkassoomkostninger) eller foretage registrering af skyldneren i RKI (skyldnerregistret).

For at kunne indlede en sag om inkasso, må der ikke være opstået tvivl, om kunden skal betale beløbet. Hvis kunden f.eks. har klaget over en vare, er der tale om en tvist, som skal behandles som en almindelig retssag.

Et typisk inkassoforløb

Hvert år er der flere hundredetusinde virksomheder og privatkunder, der ikke betaler deres regninger til tiden. En skyldners evne til at betale kan hurtigt ændre sig. Derfor kan det som regel svare sig med en sagsbehandling, der er både hurtig og høflig.

Typisk vil en inkassosag starte med, at vi modtager jeres forfaldne faktura, der i første omgang behandles som udenretlig inkasso.

Vi varetager hele sagsbehandlingen og udsender jeres rykkere eller betalingspåmindelser. Desuden modtager og besvarer vi alle henvendelser fra skyldner.

Hvis fakturaen ikke bliver betalt indenfor tidsfristen, overdrages sagen til retslig inkasso. Det sker, hvis skyldneren overskrider betalingsfristen med 10 dage efter modtagelse af rykkeren med advarsel om at sagen går til inkasso.

Forskellige former for inkasso

Fakturainkasso sker, når gælden opstår på grund af en ubetalt regning for en vare eller ydelse.

Pantebrevsinkasso indledes, hvis kreditor har sikkerhed for gælden i form af et pantebrev, som dermed kan føre til en tvangsauktion, hvorved kreditoren får dækket gælden.

Ved kreditkøb har sælger ret til at kræve varen tilbage, hvis kunden ikke betaler regningen til tiden.

Huslejeinkasso sker, når en lejer ikke betaler lejen til tiden. Lejeren har lovligt yderligere tre dages betalingsfrist. Herefter overgår sagen til fogedretten, der kan sætte lejeren ud, hvis betalingen stadig udebliver.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413