Generationsskifte

Generationsskifte

Ejer man en virksomhed er det væsentligt at gøre sig overvejelser om, hvornår og hvordan virksomheden skal overdrages til næste generation. Det bør man gøre i god tid, helst flere år før det bliver relevant. Virksomheden skal gøres klar til overdragelse, og både den gamle og nye ejer skal helst være bekendt med (og enige om) de forskellige aspekter af et generationsskifte.

Generationsskifte ved arv eller i levende live

Ved et generationsskifte i en virksomhed sker der hel eller delvis overdragelse af virksomheden. Virksomheden overdrages til en ny ejer i eller uden for familiekredsen. Et generationsskifte kan enten ske ved arv eller i levende live.

Når et generationsskifte ikke er planlagt, vil virksomheden efter ejerens død overgå til arvingerne. Boet eller et testamente bestemmer, hvem virksomheden bliver overdraget til.

Når et generationsskifte er planlagt, kan virksomhedsejeren bestemme, hvem og under hvilke vilkår virksomheden skal overdrages til.

Planlagt og uplanlagt generationsskifte

Når et generationsskifte ikke er planlagt eller går dårligt, kan det true virksomhedens eksistens. I små og mellemstore virksomheder er ejer og leder ofte en og samme person. Overdragelse af ledelsen kan vise sig at blive en meget sværere opgave end overdragelse af ejerskabet.

Når et generationsskifte er velforberedt undgår virksomheden at miste værdi i form af viden, netværk, kundekontakter osv.

Planlægningen af et generationsskifte er også vigtigt for den gamle ejer, fordi det kan være afgørende for den fremtidige indkomst. Det er vigtigt, at den ældre generation sikres økonomisk i resten af deres liv. Men det er lige så vigtigt, at den yngre generation overtager virksomheden på vilkår, der ikke unødigt vanskeliggør den videre drift.

Det er væsentligt at få defineret rollerne, så der ikke opstår samarbejdsproblemer mellem gammel og ny ledelse. Hvis virksomheden skal overdrages til en af flere arvinger, er det ligeledes vigtigt at kompensere de øvrige arvinger.

Rådgivning om generationsskifte

Hvis man planlægger et generationsskifte i tide, vil det som regel indebære en mere hensigtsmæssig beskatning. Den danske skatte- og afgiftslovgivning er frygtelig kompleks og stiller store krav til formulering af den valgte model for generationsskifte. Hos Advokatgården har vi stor erfaring med at sikre en optimal tilrettelæggelse af de skatte- og afgiftsmæssige sagsområder ved et generationsskifte.

Vi rådgiver om alle aspekter af et generationsskifte fra den indledende analyse af virksomheden til implementering af overdragelsen.

Uanset om virksomheden er i selskabsform eller personligt ejet, kan vi hjælpe med at opnå det bedst mulige resultat for alle involverede parter.

Vi yder engageret rådgivning gennem hele forløbet, uanset hvornår og til hvem virksomheden ønskes overdraget.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413