Fast ejendom – køb og salg

Fast ejendom – køb og salg

Advokatgården tilbyder rådgivning om køb og salg af alle typer fast ejendom. Vi kan hjælpe såvel private som almennyttige bygherrer, ejendomsselskaber, investorer samt alle ejere af fast ejendom.

Vi har stor erfaring indenfor alle slags fast ejendom – køb og salg – herunder berigtigelse af ejendomshandler vedrørende erhvervsejendomme, parcelhuse, ejerlejligheder, andelsboliger, sommerhuse og byggegrunde. Vi kan også hjælpe, når det drejer sig om ombygninger.

Advokatforbehold ved køb af fast ejendom

Det er vigtigt, at vi er med fra starten for at kunne påvirke købsaftalen. Derfor anbefales det at underskrive købsaftalen med forbehold for advokatens godkendelse i sin helhed, hvis ikke en af vores advokater medvirker ved selve forhandlingen inden underskrift af købsaftalen.

Har man taget advokatforbehold, slipper man for at betale 1 % af købesummen, hvis man benytter sig af sin fortrydelsesret efter køb af fast ejendom.

Advokatgården yder rådgivning om alle sagsaspekter af fast ejendom – køb og salg – bl.a. forsikringsforhold, finansiering og skat, indhentelse af lånetilbud, kurssikring, servitutter, byrder og hæftelser. Vi udformer de obligatoriske dokumenter, digital tinglysning, refusionsopgørelsen osv.

Tilstandsrapport ved fast ejendom – køb og salg

Hvis man efter overtagelse af fast ejendom opdager fejl eller mangler, kan vi også hjælpe med rådgivning vedr. f.eks. ejerskifteforsikringen og den byggesagkyndiges ansvar. Forhåbentligt kan uoverensstemmelser løses ved forlig, men hvis ikke, kan vi hjælpe med at foranledige syn og skøn samt en evt. retssag.

Inden du som køber af fast ejendom underskriver slutsedlen hos ejendomsmægleren, bør du sikre dig, at du er bekendt med alle mulige konsekvenser af handlen.

Da der ved de fleste handler udarbejdes en tilstandsrapport, kan køber ikke forvente at få sine penge retur, hvis der er mangler ved ejendommen. Derfor er det vigtigt, at man gransker tilstandsrapporten nøje, med henblik på hvilke skader der evt. kan være skjult, uden at sælgeren eller den byggesagkyndige, som har skrevet tilstandsrapporten, kan gøres ansvarlige. Hvis du låner penge og har brug for at få dine penge tilbage, kan det være svært. Derfor anbefaler vi, at du kun låner penge fra pålidelige websteder og långivere.

Samejeoverenskomst og forældrekøb

Lever man som ejer af fastejendom i et papirløst forhold, bør man overveje, hvad der skal ske, hvis forholdet afbrydes i ejerperioden. Dette kan reguleres i en såkaldt samejeoverenskomst. Samtidig bør man overveje at sikre hinanden i tilfælde af død.

Hvis forældre køber en ejerlejlighed med henblik på at udleje boligen til deres barn, gælder særlige regler, som det er klogt at søge rådgivning om. Ved forældrekøb, kan forældrene fratrække renter og driftsudgifter, mens barnet, der betaler husleje, har mulighed for at få boligydelse. Hos Advokatgården kan vi hjælp med udarbejdelse af såvel ejendomshandlens dokumenter som en lejekontrakt.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413