Vores fagområde

Lejeret

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning

Lejeret

Lejeretten er over tid blevet et særligt kompliceret juridisk område, som kræver dyb indsigt i de forskellige regelsæt der er gældende. Som advokater for flere store boligforeninger og udlejere har vi opnået en betydelig ekspertise inden for lejeretten. Vi varetager både foreningers, virksomheders og lejeres interesser i de mange forskelligartede spørgsmål og tvister som kan opstå i forbindelse med udlejning.

x

Almenlejeloven

Uanset om der er tale om en ejendom med få beboelseslejligheder eller en større udlejningsejendom, kan vi rådgive om lejeniveauet. Vi foretager lejeberegninger og fremsender varslinger hvad angår huslejestigninger og a conto stigninger på skat, vand og varme. Vi udarbejder lejekontrakter til boliglejemål.

Vi rådgiver såvel udlejere som lejere om lejeret. I dansk lejeret vil lejeren ofte have loven på sin side.

Det kan f.eks. være i spørgsmål om opsigelsesvarsel, gebyr for genudlejning eller flyttesyn, kompensation for renovering og opkrævning for istandsættelse.

x

Erhvervslejemål

Hvad angår erhvervslejekontrakter har vi stor erfaring med at bistå udlejere eller lejere ved forhandlingerne, ligesom vi udarbejder den endelige aftale.

Lejen er ikke sjældent en af de største poster på en virksomheds budget. Da lejen fastsættes for en lang periode, vil et fordelagtigt forhandlingsresultat være af stor betydning.

Vi assisterer også ved overdragelse af virksomheder og fast ejendom, alle former for franchiseaftaler og forpagtningsaftaler samt leasing af fast ejendom.

Hvis man køber en ejendom, der allerede er udlejet, overtager man som udgangspunkt alle den tidligere ejers forpligtigelser over for lejerne. Det kan derfor anbefales at kontakte os i god tid inden købet med henblik på en gennemgang af såvel ejendommens forhold som lejevilkårene.

x

Boliglejemål

Vi bistår og rådgiver både professionelle som private udlejere og lejere i forbindelse med spørgsmål om blandt andet lejens størrelse, tvister om kompensation, depositum mv.

x

Rådgivning

Lejeret er en juridisk disciplin, som kræver erfaring og indsigt i praksis fra boligretten, for at være i stand til at håndtere de særlige udfordringer, som ofte opstår mellem lejer og udlejer. Vi står klar til at rådgive om ethvert tænkeligt spørgsmål om lejeforholdet.

Udarbejdelse af dokumenter

Vi har stor erfaring med at udarbejde de nødvendige dokumenter for lejemål, hvad enten der er tale om lejekontrakter, indflytnings- og fraflytningsrapporter, påkravsskrivelser mv.

Du får hjælp af

Vores specialister på området

Brian Pihl Pedersen

Advokat (L)

Aktuelt

Artikler

3. dec

Bolighandler

Gamle brændeovne skal skrottes ifm. boligkøb:

Fra 1. april 2021 skal boligkøbere i forbindelse med tinglysning af skødet oplyse, om der på ejendommen forefindes en brændeovn fra før år 2003....

20. aug

Bolighandler

Må du fortsat benytte 15-procentsreglen ved overdragelse af fast ejend...

Baggrund

15-procentsreglen stammer fra det såkaldte værdiansættelsescirkulære fra 1982. Det er en regel som kan anvende...

5. jul

Bolighandler

Konsekvenserne af ny lejelov – vigtig nyt for lejere og udlejere:

Pr. 1. juli 2020 er der trådt nye...