Færdselssager

Færdselssager

Vi kan alle komme ud for trafikuheld. I færdselssager gælder det princip, at den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj skal erstatte de skader, som køretøjet volder ved færdselsuheldet. Det er uanset om det er en lastbil, en bus, en bil, en motorcykel eller en knallert. Ifølge dansk ret skal der for disse køretøjer tegnes en ansvarsforsikring.

Objektivt ansvar i færdselssager

I færdselssager opererer man med et såkaldt objektivt ansvar for skader, som er forårsaget af motorkøretøjer. Ved objektivt ansvar forstås, at den ansvarlige for motorkøretøjet skal betale erstatning, selvom han eller hun ikke er skyld i skaden

Dette princip indebærer, at man i færdselssager kan rejse erstatningskrav overfor modparten i de situationer, hvor man selv – helt eller delvist – er skyld i trafikuheldet. Hvis man for eksempel har overtrådt Færdselsloven eller været ubetænksom.

Hvis der er sket personskade, ydes der næsten altid fuld erstatning i færdselssager. Hvis den skadelidte har udvist grov uagtsomhed, er der dog set eksempler på, at erstatningen er nedsat med en tredjedel eller endda helt bortfaldet.

Som en konsekvens af et færdselsuheld, der involverer et motordrevet køretøj, er det derfor altid relevant at undersøge, om der kan rejses erstatningskrav overfor modparten.

Færdselssager med alkohol

I færdselssager, hvor føreren af det motordrevne køretøj har drukket alkohol, benævnes enhver lovovertrædelse som spirituskørsel.

For førstegangstilfælde af spirituskørsel med en promille i intervallet 0,51-2,00 vil straffen være en bøde svarende til den pågældendes månedlige nettoløn ganget med alkoholpromillen. Har promillen i førstegangstilfælde været 2,01 eller derover, kan man blive idømt samfundstjeneste eller behandling. Ved promiller over 1,20 vil der i færdselssager med ubetinget frakendelse blive tale om frakendelse af kørekortet i mindst tre år.

Alle der har fået førerretten frakendt betinget på grund af spirituskørsel skal deltage i et kursus i alkohol og trafik.

Færdselssager uden alkohol

I færdselssager, hvor man laver grove kørselsfejl, kan politiet kræve en betinget frakendelse af kørekortet. Det sker f.eks. hvis man kører over for rødt eller kører over hajtænder m.v., uden at være sikker på, om der er klar bane. Dette indebærer, at man skal op til en orienterende køreprøve. Derfor kan det i nogle tilfælde betale sig at tage sagen op og prøve at blive frifundet for den betingede frakendelse.

Færdselssager om overtrædelse af fartgrænser

Da hastigheden på motorveje i 2004 blev forhøjet til 130 km i timen blev bødeniveauet også forhøjet. Det gælder for færdselssager, hvor hastigheden har udgjort 140 km i timen. Ved overskridelse af fartgrænsen med mere end 60 % kræves betinget frakendelse af kørekortet. Kommer man op over den øvre grænse på 160 km i timen sker der ligeledes betinget frakendelse af førerretten.

Klippekort

Det såkaldte klippekort-system betyder, at også mindre færdselssager kan medføre frakendelse af kørekortet. Det sker, hvis man får tre klip inden for tre år i form af en dom eller bødevedtagelse.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413