Erstatningsret

Erstatningsret

Hvis uheldet er ude, og nogen forvolder skade på din person, din formue eller dine ting, er du i mange tilfælde berettiget til erstatning. Hvis du f.eks. har været udsat for en arbejds- eller trafikulykke, er det vigtigt, at du får den erstatning, du er berettiget til.

Indviklet erstatningsret

Erstatningsret er et meget indviklet juridisk område, der ofte kompliceres yderligere af, at skadevolderen ikke vil erkende sit ansvar. Forsikringsselskaberne er heller ikke altid villige til at yde erstatning, når skaden er sket. Derfor ender sager om erstatningsret ind imellem i retssalen.

I sådanne tilfælde – og forebyggende – er det en stor hjælp at have en juridisk ekspert i erstatningsret på sidelinjen. I Advokatgården har vi erfaring fra mange sager om erstatningsret, og vi kan hjælpe dig med at klarlægge erstatningsansvaret samt beregne erstatningskravet. Vi kan også hjælpe dig, hvis du får problemer med at få dit forsikringsselskab til at udbetale ulykkesforsikring mv.

Løsning i og uden for retssalen

Vi kan skabe løsninger inden for alle områder af erstatningsret, såvel tingskade, personskade og formueskade. Vi får dig godt igennem forløbet, så du hurtigst muligt kan lægge det bag dig.

Nogle gange er den bedste løsning at føre en retssag, måske i flere instanser. Andre gange kan det bedre svare sig at forhandle sig frem til en løsning og undgå en retssag.

Erstatningsret: Tingskader

Indenfor erhvervs- og industriområdet skyldes tingskader ofte brand, vand og tyveriskader. Det kan dreje sig om såvel store skader på bygninger og skader på løsøre og driftstab.

For private omfatter tingskader typisk skader på indbo og biler. Her er der ofte en selvrisiko. Der skelnes som regel mellem almindeligt indbo, der hører til et privat hjems normale udstyr, og særligt indbo, der er mere luksusprægede ting og sager, f.eks. antikviteter, musikanlæg og pelse.

Erstatningsret: Personskader

Mange advokater beskæftiger sig med erstatningsret, men rådgivning om især personskader er et juridisk speciale, som kræver stor viden og erfaring. Dette juridiske speciale indenfor erstatningsret præges af hyppige lovændringer og mange domstolsafgørelser, herunder fra Højesteret, som med tiden har øget kompleksiteten af gældende ret.

Ofte kan den væsentligste opgave i forbindelse med erstatningsret være at udmåle personskadeerstatningen og ikke mindst sikre en relativ hurtig betaling fra skadevolder eller forsikringsselskab.

Arbejdsskader

I Advokatgården har vi især erfaring med det område af erstatningsret, som relaterer sig til arbejdsskader. Her skelnes mellem erhvervsbetingede sygdomme og arbejdsulykker.

Erhvervsbetingede sygdomme skyldes negative forhold i arbejdsmiljøet, der påvirker helbredet. Arbejdsulykker er fysiske eller psykiske skader, som opstår efter en uventet hændelse. For at få erstatning skal arbejdsskaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413