Erhvervs- og selskabsforhold

Erhvervs- og selskabsforhold

I Advokatgården har vi mange års erfaring med at yde rådgivning om erhvervs- og selskabsforhold. Vi har mange kontakter i erhvervslivet, herunder bestyrelseshverv i en række forskellige organisationer. Dette giver os stor forståelse og praktisk erfaring med kommercielle forhold.

Vores faste kunder består primært af små og mellemstore virksomheder, som vi kan tilbyde en bred vifte af rådgivning om relevante erhvervs- og selskabsforhold.

Selskabsformer og ejeraftaler

Rådgivning vedrørende erhvervs- og selskabsforhold omfatter bl.a. fordele og ulemper ved forskellige selskabsformer samt stiftelse af selskaber. Vi har stor erfaring med såvel aktie- og anpartsselskaber som interessentskaber, fonde og foreninger.

Vi har også stor erfaring med det nye type selskab, Iværksætterselskab (IVS), som giver mulighed for at stifte et selskab med en kapital på blot 1 krone.

Når virksomheden etableres, skal der udarbejdes dokumenter vedrørende erhvervs- og selskabsforhold, f.eks. ejeraftaler (aktionær- og anpartshaveroverenskomster).

Hvis mere end én person ejer et selskab, er det vigtigt, at ejeraftalen regulerer det indbyrdes forhold. Uden en præcis regulering kan der hurtigt blive usikkerhed om ejernes forhold, herunder hvad de har pligt og ret til. Det kan især vise sig problematisk, den dag en af ejerne ønsker at træde ud af selskabet.

Generationsskifte og omstrukturering

Hvad enten en virksomhed er personligt ejet eller i selskabsform, kan det ind imellem vise sig nødvendigt at gennemføre en omstrukturering. I familiedrevne virksomheder kan der ske et generationsskifte, hvor virksomheden overdrages til andre i eller uden for familien, f.eks. virksomhedens ansatte.

Et generationsskifte kræver ofte langsigtet planlægning, hvor man af både økonomiske og personlige grunde ændrer på virksomhedens struktur. Med et planlagt generationsskifte sikrer man, at arvinger eller andre kan overtage virksomheden i en for dem tilpasset form. En omstrukturering kan f.eks. omfatte etablering af holdingselskaber eller datterselskaber.

Det gælder i høj grad om at sikre værdioptimering ved brug af de muligheder der er for skattefrie omstruktureringsformer.

Selskabs- og ledelsesrådgivning

De fleste erhvervs- og selskabsforhold centrerer sig om selskabsretten. Vores advokater har erfaring med alle aspekter af området.

Vi kan supplere den almindelige selskabsretlige rådgivning med ledelsesrådgivning og deltager gerne i beslutningsprocessen via bestyrelsesposter eller ekstern rådgivning til bestyrelsen. Vi har erfaring fra alle former for selskaber, såvel danske som internationale.

Finansiering og kommercielle kontrakter

Kapitalfremskaffelse i forbindelse med etablering, innovation og ekspansion af virksomheder er et andet af vores specialer.

Desuden kan vi yde rådgivning om diverse kommercielle kontrakter, herunder fortolkning af allerede eksisterende kontrakter. Vi medvirker gerne i forhandlinger med både danske og udenlandske samarbejdspartnere og kan bidrage med juridisk viden og kommerciel erfaring, når nye aftaler skal udfærdiges.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413