Dødsbobehandling

Dødsbobehandling

Det kan ofte være svært for arvingerne at skulle forholde sig til dødsbobehandling. Efter et dødsfald er det nødvendigt inden for ret kort tid at danne sig et overblik over passiver og aktiver, indtægter og udgifter. Efterfølgende skal skiftet gennemføres med afvikling af aktiver og fordeling af arv. Dernæst indfatter en dødsbobehandling, at der sendes obligatoriske dokumenter til Skifteretten.

Planlæg dødsbobehandling i tide

Det kan anbefales at søge rådgivning i god tid, således at en dødsbobehandling kan finde sted på den mest hensigtsmæssige måde for alle involverede.

Advokatgården bistår med rådgivning om dødsbobehandling. Vi rådgiver om hvordan boet bør behandles, privat skifte eller bobestyrerbo. Vi varetager gennemførelse af skiftebehandling, herunder afvikling af aktiver og fordeling af evt. arv. I sager om dødsbobehandling samarbejder Advokatgården med bl.a. revisorer og mæglere for at opnå den optimale situation for både boet og arvingerne.

Skatter og afgifter i forbindelse med dødsbobehandling

I Advokatgården har vi særlig indsigt i de skatte- og afgiftsmæssige problemstillinger forbundet med dødsbobehandling i relation til såvel boet som arvingerne. Under en dødsbobehandling rådgiver vi om boets skatte- og afgiftsmæssige forhold for at sikre boet og arvingerne den optimale skatte- og afgiftsmæssige stilling på både kort og længere sigt.

Dødsbobehandling og testamente

Man bør tage højde for det uundgåelige ved at oprette testamente eller ægtepagt for at sikre den længstlevende ægtefælle eller samlever. Vi rådgiver om den optimale skifteform, hvorefter arvingerne vælger, hvorledes boet behandles, hvilket f.eks. kan være som privat skiftet bo. Arvingerne udsteder herefter skiftefuldmagter til advokaten, der sørger for hele behandlingen ved skifteretten m.v.

Man kan også vælge at sidde i uskiftet bo hvis der er børn. Et uskiftet bo for den længstlevende ægtefælle forudsætter, at der er formuefællesskab i ægteskabet, samt at afdødes eventuelle egne børn (særbørn) samtykker

Dødsbobehandling med virksomhed

Når et familiemedlem går bort, skal de efterladte håndtere en række praktiske og juridiske spørgsmål, som under omstændighederne kan være krævende. Dette gælder ikke mindst, hvis afdøde ejede en virksomhed. Man kan spare sig selv for mange bekymringer ved i tide at få advokathjælp til at planlægge dødsbobehandling.

I Advokatgården rådgiver vi om generationsskifte og virksomhedsetablering samt arveforhold og udarbejdelse af testamenter. Hermed bliver det klart, hvad der skal ske rent juridisk med virksomheden, den dag ejeren går bort. I forlængelse heraf bistår vi også med den almindelige dødsbobehandling.

Uenighed om dødsbobehandling

Hvordan skal formuen og møblerne, der måske har affektionsværdi, fordeles mellem arvingerne? Hvem skal have hvad, og hvad gør man, hvis der ikke er enighed?

Desværre ser man ofte, at arvinger bliver uenige om fordeling af boet. I denne situation trækker vi på vore erfaringer for at undgå, at familien splittes i forbindelse med en dødsbobehandling.

På Advokatgården har vi de nødvendige juridiske kompetencer, der, kombineret med indlevelsesevne, sikrer, at en dødsbobehandling kan gennemføres, så flest bliver tilfredse.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413