Boligrådgivning

Boligrådgivning

Boligrådgivning til både køber og sælger

Når man står foran at skulle købe en bolig, skal man være opmærksom på, at ejendomsmægleren primært varetager sælgers interesser. Derfor anbefales det køber at få vejledning om de juridiske aspekter af boligkøbet hos en advokat. Med god boligrådgivning undgår man faldgruber og kommer sikkert gennem bolighandlen.

Ifølge Lov om fast ejendom må ingen rådgive begge parter i samme handel, og hvis køber ikke har en rådgiver, skal sælgers rådgiver fortælle køberen om mulighederne for at søge egen boligrådgivning.

Boligrådgivning om alle aspekter af ejendomshandelen

For de fleste mennesker hører boligkøb til de største økonomiske og juridiske beslutninger i livet. Det er derfor uklogt at spare nogle få tusinde kroner ved kun evt. at få hjælp til skødeskrivning. Kompetent boligrådgivning er meget mere en blot udarbejdelse af de obligatoriske dokumenter.

Boligrådgivning skal sikre, at det juridiske grundlag for boligkøbet er i orden. Hvad er konsekvenserne af de aftaler, som ejendomsmægleren har skrevet ind i købsaftalen? Hvilke forpligtelser, byrder, servitutter er pålagt ejendommen? Hvordan er ejendommens miljøforhold, er der nedgravede olietanke eller jordforurening? Hvordan forholder det sig med fortrydelsesret, energimærke, tilstandsrapport, tegning af ejerskifteforsikring etc.?

Boligrådgivning kan også omfatte boligens pris og anvendelighed, forhold vedrørende forsikring, energi og miljø, finansiering og skat, kurssikring, købers privatøkonomi, testamente mellem ugifte samlevende og samejeoverenskomst, osv.

Advokatforbehold inden boligrådgivning

Du bør kontakte os med henblik på boligrådgivning, inden du underskriver købsaftalen, således at vi sammen kan gennemgå aftalen og de øvrige papirer vedrørende boligen. Hvis du er forhindret i dette, anbefales det at underskrive aftalen med et “advokatforbehold”. Hermed sikres, at aftalen kan fortrydes, hvis din boligadvokat ikke godkender den.

Et advokatforbehold kan have følgende ordlyd:

“Handelen er betinget af, at købsaftalen i sin helhed kan godkendes af købers advokat. Eventuelle indsigelser skal være ejendomsmægleren skriftligt i hænde senest ?? hverdage efter købers og sælgers underskrivelse af denne købsaftale”.

Boligrådgivning om forældrekøb

Advokatgården har stor erfaring med boligrådgivning. Udover køb af villa, sommerhus, ejerlejlighed og andelslejlighed indbefatter boligrådgivning hos Advokatgården f.eks. forældrekøb. Her gælder det bl.a. om at få lavet en lejekontrakt, selvom det umiddelbart kan virke overflødigt. Men det er essentielt med en kontrakt, der regulerer huslejen, regler for fremleje og opsigelse.

Boligrådgivning om nybyggeri

Vores boligrådgivning omfatter også byggegrunde og færdighusprojekter, hvor både byggegrund, tilslutningsudgifter og et nyt hus er inkluderet i prisen. Ved nybyggeri er der som regel brug for mere boligrådgivning end ved almindeligt huskøb. Der skal lægges tidsplaner for de enkelte delelementer i byggeriet, og aftales hvad der skal ske, hvis tidsplanen skrider. Først om fremmest skal man sikre sig, at man ikke betaler, før byggeriet er som aftalt.

Vi vil gennemgå entreprisekontrakten og yde boligrådgivning med henblik på at få tilføjet, hvordan eventuelle uoverensstemmelser under byggeriet skal håndteres.

4180 Sorø

Torvet 4
Telefon: +45 57 86 08 08

4200 Slagelse

Schweizerplads 6
Telefon: +45 58 52 03 90

Advokatgården I/S

Kvalificeret og værdiskabende rådgivning
CVR. 64063413